Slokdarm echocardiografie

Een slokdarm echocardiografie is een onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van ultra-geluidsgolven. De echo's van deze geluidsgolven worden vertaald in beelden. De slokdarm ligt vlak tegen het hart aan. Door een slang via de keel op te schuiven kan het hart beter in beeld worden gebracht dan bij een gewone echocardiografie.

Voorbereiding

Voor dit onderzoek is het noodzakelijk dat u minimaal vier uur voor het onderzoek niets eet of drinkt. U moet echter wel uw eventuele medicijnen innemen met wat water, tenzij uw arts anders heeft aangegeven.

Dag van het onderzoek

Het onderzoek wordt afgenomen op de afdeling hartfunctie, vleugel A, begane grond, bestemming 34. De cardioloog of echo-laborant komt u uit de wachtruimte ophalen.

Het onderzoek

De cardioloog of echolaborant zal u vragen uw bovenlichaam te ontbloten en op uw linkerzij op de onderzoeksbank te gaan liggen. U wordt verzocht een eventuele gebitsprothese voor het onderzoek te verwijderen. Uw keel wordt verdoofd met een spray. De spray heeft een bittere smaak. Het duurt een minuut voordat de spray is ingewerkt. De cardioloog zal een slang via uw mond naar de slokdarm opschuiven. U kunt niet in ademnood raken, blijf rustig door de neus ademhalen. Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Na het onderzoek

Gedurende een uur na het onderzoek mag u niets eten of drinken. Dit in verband met de verdoving van de keel. Na een uur probeert u voorzichtig wat water te drinken. Gaat dit goed dan mag u weer alles eten en drinken.

Uitslag

De resultaten van het onderzoek worden bekend gemaakt tijdens uw volgende afspraak met uw behandelend arts op de polikliniek, of op de verpleegafdeling, als u opgenomen bent.

Risico's

Aan dit onderzoek zijn geen risico's verbonden.

Vragen

Als u nog vragen heeft over het onderzoek, stelt u die dan gerust aan de cardioloog of de echo-laborant die bij het onderzoek aanwezig is. U kunt ook op werkdagen tussen 08.30 - 17.00 uur bellen naar de afdeling hartfunctie, (0318) 43 53 61.

Afspelen
Slokdarm echocardiografie