Basisplus sportmedisch onderzoek

Het basisplus sportmedisch onderzoek (BPS) is bedoeld voor sporters die intensief sporten en voor mensen die (weer) willen beginnen met sporten. Dit onderzoek is alleen bedoeld voor mensen beneden 35 jaar. Vanaf 35 jaar wordt een groot sportmedisch onderzoek (GSO) geadviseerd.

Uit welke onderdelen bestaat het onderzoek?

 • invullen korte vragenlijst: wilt u deze vooraf thuis invullen?
 • ingevulde vragenlijst bespreken met de sportarts
 • lichamelijk onderzoek: lengte, gewicht, vetpercentage, algemeen intern onderzoek, algemeen orthopedisch onderzoek, oriënterend neurologisch onderzoek, soms ook specifiek onderzoek van het lichaam voor uw tak van sport
 • ogentest
 • longfunctie-onderzoek, onder andere longinhoud en flow-volume-curve
 • urine-onderzoek. U mag ook een klein en schoon potje met een kleine hoeveelheid urine meenemen van maximaal 2 uur oud
 • rust-ECG - bloedonderzoek: hemoglobine, cholesterol, HDL-cholesterol en glucose - aanvullend onderzoek op indicatie of eigen verzoek
 • nabespreking met sportarts
 • eindverslag, u krijgt deze achteraf per post

Het basisplus sportmedisch onderzoek duurt gemiddeld 90 minuten.

Wat moet u meenemen?

 • uw zorgverzekeringspas
 • uw geldige identiteitsbewijs
 • eventueel een potje urine (zie boven)
 • een overzicht van medicijnen die u gebruikt
 • uw bril, als u die draagt

Kosten basisplus sportmedisch onderzoek

Het basisplus sportmedisch onderzoek kost € 160. U ontvangt de factuur per post. Sommige zorgverzekeraars vergoeden een sportmedisch onderzoek vanuit de aanvullende verzekering. Zie hiervoor de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. Ziekenhuis Gelderse Vallei is via SMA Gelderse Vallei is aangesloten bij de FSMI en is SCAS-gecertificeerd.

GSO