Sportmedisch onderzoek luchtvaart

Piloten en luchtverkeersleiders moeten medisch gekeurd worden om hun werk te mogen doen. Mevrouw Gobes-de Punder, sportarts in Ziekenhuis Gelderse Vallei, is gecertificeerd en geautoriseerd voor de eerste afgifte en herafgifte van klasse 2 en LAPL medische certificaten voor de luchtvaart.

Waarom een medisch certificaat voor piloten en luchtverkeersleiding?

Een medisch certificaat wordt afgegeven op basis van een medische keuring. Alleen geneeskundigen en geneeskundige centra die door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zijn gecertificeerd en geautoriseerd, mogen medische certificaten en verklaringen afgeven aan goedgekeurde piloten, luchtverkeersleiders en vluchtinformatieverstrekkers. Informatie over de inhoud van een (af-)keuring kan alleen gegeven worden door de artsen en geneeskundige centra aan de betrokken keurling. Het medisch certificaat is 5 jaar geldig voor mensen tot 40 jaar. Vanaf 40 jaar is het medisch certificaat 2 jaar geldig.

Voor wie?

Piloten en luchtverkeersleiders hebben een medisch certificaat nodig. Er bestaan 3 soorten:
 • LAPL (voor lichte vliegtuigen, drones (RPAS) en zweefvliegen)
 • klasse 2 (voor privévlieger (PPL, RPL), zweefvlieger (SPL), luchtballon (BPL), commerciële zweef- of ballonvluchten (SPL of BPL))
 • klasse 1 (beroepsvlieger (CPL), meervlieger (MPL), verkeersvlieger (ATPL))

Uit welke onderdelen bestaat het onderzoek?

 • invullen korte vragenlijst: wilt u deze vooraf thuis invullen?
 • ingevulde vragenlijst bespreken met de sportarts
 • lichamelijk onderzoek: lengte, gewicht, algemeen intern onderzoek, algemeen orthopedisch onderzoek, oriënterend neurologisch onderzoek, uw gehoor
 • ogentest: gezichtsscherpte, kleurwaarneming
 • longfunctie-onderzoek, onder andere longinhoud en flow-volume-curve
 • urine-onderzoek. U mag ook een klein en schoon potje met een kleine hoeveelheid urine meenemen van maximaal 2 uur oud
 • op indicatie: ECG, audiogram, longfunctie
 • nabespreking met sportarts
 • afgifte medisch cerfiticaat

Het onderzoek duurt gemiddeld 60 minuten.

Wat moet u meenemen?

 • uw zorgverzekeringspas
 • uw geldige identiteitsbewijs (paspoort of een Europese identiteitskaart)
 • uw huidige medisch certificaat en vliegbrevet, als u die heeft
 • uw bril of contactlenzen, als u die draagt (ook houder en lenzenvloeistof)
 • als u bril of lenzen draagt: een recent bril- of lensvoorschrift van opticien of optometrist
 • een overzicht van medicijnen die u gebruikt
 • bent u onder behandeling van huisarts of specialist? Neem dan een brief mee van uw behandelend arts met een vermelding van de status van uw behandeling.

Kosten afgifte medisch certificaat luchtvaart

De kosten voor de afgifte van een medisch certificaat voor de luchtvaart (LAPL en Klasse 2) zijn € 130. U ontvangt de factuur per post. Sommige zorgverzekeraars vergoeden een sportmedisch onderzoek vanuit de aanvullende verzekering. Zie hiervoor de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. Ziekenhuis Gelderse Vallei is via SMA Gelderse Vallei is aangesloten bij de FSMI en is SCAS-gecertificeerd.