Sportmedisch onderzoek sportduiken

Sportduikers moeten iedere 3 jaar medisch goedgekeurd worden om te mogen duiken. Mensen van 50 jaar of ouder moeten zich zelfs elk jaar laten keuren. Mevrouw Gobes-de Punder, sportarts in Ziekenhuis Gelderse Vallei, is SCAS-gecertificeerd sportduikkeuringsarts.

Uit welke onderdelen bestaat het onderzoek?

 • invullen korte vragenlijst: wilt u deze vooraf thuis invullen?
 • ingevulde vragenlijst bespreken met de sportarts
 • lichamelijk onderzoek: lengte, gewicht, vetpercentage, KNO onderzoek (doorgankelijkheid neus, toestand van het gebit, beweeglijkheid trommelvlies bij klaren), algemeen intern onderzoek, algemeen orthopedisch onderzoek, oriënterend neurologisch onderzoek
 • ogentest
 • longfunctie-onderzoek, onder andere longinhoud en flow-volume-curve
 • urine-onderzoek. U mag ook een klein en schoon potje met een kleine hoeveelheid urine meenemen van maximaal 2 uur oud - aanvullend onderzoek op indicatie of eigen verzoek
 • nabespreking met sportarts
 • u krijgt een sportkeuringskaart, invullend logboek (NOB) of medische verklaring (PADI) Het sportmedisch onderzoek sportduiken duurt gemiddeld 45 minuten.

Wat moet u meenemen?

 • uw zorgverzekeringspas
 • uw geldige identiteitsbewijs
 • eventueel een potje urine (zie boven)
 • een overzicht van medicijnen die u gebruikt
 • uw bril, als u die draagt

Kosten sportmedisch onderzoek sportduiken

Het sportmedisch onderzoek sportduiken kost € 100. U ontvangt de factuur per post. Sommige zorgverzekeraars vergoeden een sportmedisch onderzoek vanuit de aanvullende verzekering. Zie hiervoor de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. Ziekenhuis Gelderse Vallei is via SMA Gelderse Vallei is aangesloten bij de FSMI en is SCAS-gecertificeerd.