TIMELAPSE onderzoek

Tijdens deze wetenschappelijke studie wordt onderzoek gedaan naar de behandeling van slapeloosheid bij mensen met een medische aandoening of chronische lichamelijke klachten.

Waarom dit onderzoek?

Eén op de 5 patiënten met een medische aandoening heeft last van langdurige slapeloosheid. Slecht in- of doorslapen, wat drie maanden of langer aanhoudt is niet goed voor de gezondheid. Daarom is, juist bij mensen met lichamelijke klachten, het behandelen van slapeloosheid belangrijk.

Ziekenhuis Gelderse Vallei is, in samenwerking met het AmsterdamUMC, de Vrije Universiteit Amsterdam, het Zaans Medisch centrum en Ziekenhuis Rivierenland Tiel, een wetenschappelijk onderzoek gestart naar de behandeling van langdurige slapeloosheid bij mensen met een medische aandoening.

Het doel van het TIMELAPSE onderzoek is uitzoeken of bij langdurige slapeloosheid een lage dosering amitriptyline (een antidepressivum)even werkzaam is als cognitieve gedragstherapie (CGT-I, nu de standaardbehandeling) voor patiënten met langdurige slapeloosheid en een medische aandoening. Als beide behandelingen even effectief blijken, kunnen de behandelmogelijkheden in de toekomst worden uitgebreid.

Waarom meedoen?

Door mee te doen aan dit onderzoek komt u in behandeling voor uw slapenloosheid. Daarnaast draagt u bij aan het verbeteren van de behandeling en behandelopties voor mensen met een langdurige slapeloosheid en een medische aandoening.

Wie kan meedoen?

Bent u tussen de 18 en 85 jaar en is er sprake van:
> een medische aandoening of aanhoudende lichamelijke klachten (bijvoorbeeld chronische pijn)
én
> langdurige slapeloosheid (minimaal al 3 maanden moeite met inslapen, doorslapen en/of te vroeg wakker zijn).

Dan komt u mogelijk in aanmerking voor het onderzoek. Ook is het belangrijk dat u:

  • niet in nachtdiensten werkt
  • het afgelopen jaar niet het geneesmiddel amitriptyline heeft gebruikt.
  • geen psychofarmaca (antidepressiva of anti-epileptica) gebruikt
  • niet zwanger bent of van plan bent om in de komende 6 maanden zwanger te raken.

Patiënten met specifieke hartproblemen, epilepsie of een terminale ziekte kunnen helaas niet deelnemen aan het onderzoek.

Wat houdt meedoen in?

  • Op de slaappolikliniek Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede, Zaans Medisch centrum in Zaandam of Ziekenhuis Rivierenland in Tiel vindt een geschiktheidsonderzoek plaats naar uw slaapproblemen.
  • De behandeling duurt 12 weken. Welke behandeling u krijgt wordt bepaald via loting. De helft van de proefpersonen krijgt amitriptyline in lage dosering. De andere helft krijgt cognitieve gedragstherapie bij langdurige slapeloosheid.
  • De behandeling vindt in hetzelfde ziekenhuis als het geschiktsheidsonderzoek plaats.
  • Op verschillende momenten vult u vragenlijsten in.
  • Blijkt na 12 weken dat het behandelresultaat onvoldoende is, dan krijgt u de andere behandeling aangeboden.
  • Zowel het geschiktheidsonderzoek als de behandeling vallen onder de reguliere medische zorg en worden ook zodanig bekostigd (en kunnen aanspraak maken op uw eigen risico van de zorgverzekering).

Is deelname verplicht?

Uw deelname is geheel vrijwillig. U beslist dus zelf of u wel of niet wilt deelnemen aan het onderzoek. Als u meedoet, kun u altijd stoppen met deelname aan het onderzoek zonder uw redenen op te geven.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Al uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens worden verwerkt en geregistreerd onder een code die niet te herleiden is tot uw naam en persoonlijke gegevens.

Meedoen aan de studie

Bent u geïnteresseerd in de studie en wilt u zich aanmelden? Vul dan eerst voor uzelf (de gegevens worden nergens opgeslagen of voor gebruikt) de slaapevaluatielijst in om te kijken of u mogelijk in aanmerking komt voor deze studie.

Meer weten?

Heeft u vragen over de studie of over een eventuele deelname? Neem gerust contact op. Dit kan via (0318) 43 38 50.

Voor meer achtergrondinformatie verwijzen we u naar de folders:

‘Meedoen aan het Timelapse-onderzoek maakt ook dat je extra zorgvuldig wordt gevolgd door het team van het slaapcentrum en dat de lijnen naar de zorg heel kort zijn.'

Meer weten?

Voor meer achtergrondinformatie verwijzen we u naar de folders:

Heeft u vragen over de studie of over een eventuele deelname? Neem gerust contact op. Dit kan via (0318) 43 38 50 of via onderstaand formulier:

This portlet is not configured, or the settings are incorrect. Use "Edit Shared Settings" to select an application, or contact your administrator for assistance.
The form you are attempting to access is unavailable. Try again later, or contact a system administrator for assistance.
Loading...