Cardiologie

Cardiologie heeft speciale spreekuren.

Ontslagen patiënten

U krijgt een kort lichamelijk onderzoek en informatie over onder andere hartrevalidatie, medicijngebruik, leefregels en andere praktische zaken.

Vrouwen met mogelijke hartklachten

U krijgt een onderzoek en informatie over hartklachten bij vrouwen.

Mensen met hartfalen en hun naasten

U krijgt informatie over oorzaken en gevolgen van hartfalen en tips over onder andere vochtbeperking, medicijnen en het op tijd herkennen van symptomen.