Sportgeneeskunde

Sport en bewegen horen bij de speerpunten van Ziekenhuis Gelderse Vallei. Op onze afdelingen sportgeneeskunde en topsportgeneeskunde staat centraal dat u (weer) op een veilige en verantwoorde manier kunt sporten.

Sportgeneeskunde

Op de afdeling algemene sportgeneeskunde kunt u terecht voor een blessureconsult, inspanningsgebonden klachten of een sportmedisch onderzoek (vroeger: sportkeuring) bij een sportarts. Ook mensen met een chronische aandoening die weer willen bewegen, kunnen bij ons terecht voor beweegadvies.

Aandachtsgebieden sportgeneeskunde

Sportgeneeskunde richt zich vooral op de volgende aandachtsgebieden:

  • diagnostiek en behandeling van sportblessures
  • inspanningsgebonden klachten (bijvoorbeeld kortademigheid bij inspanning)
  • sportmedisch onderzoek met eventueel een inspanningstest (vroeger: sportkeuring)
  • begeleiding van chronisch zieken die meer willen bewegen

Werkwijze bij eerste afspraak

Voor een eerste afspraak kan uw huisarts u doorverwijzen naar de sportarts. Als u op de polikliniek sportgeneeskunde komt, bespreekt u met de sportarts uw klachten. Vervolgens zal de sportarts een lichamelijk onderzoek doen.

Voor controle of om een diagnose te kunnen stellen, is soms laboratoriumonderzoek, radiologisch onderzoek of ander onderzoek nodig. Wij werken nauw samen met de afdeling orthopedie, radiologie en andere medisch specialisten in Ziekenhuis Gelderse Vallei die affiniteit hebben met sport.