E.J.F.M. (Evert-Jan) de Kruijf

Internist

Specialisme

Interne geneeskunde

Aandachtsgebieden

Hematologie

In Ziekenhuis Gelderse Vallei sinds

2004

Onderzoeksfocus

Mechanismen van stamcelmobilisatie, multicenter trials op het gebied van hemato-oncologie en trombose 

Persoonlijke toelichting

Sinds 2004 ben ik verbonden als internist aan Ziekenhuis Gelderse Vallei. Mijn opleiding geneeskunde heb ik voltooid aan de Rijksuniversiteit Leiden. Gedurende mijn opleiding heb ik onderzoek gedaan bij de vakgroep oogheelkunde van het Academisch Ziekenhuis Leiden en was ik gedurende een jaar verbonden als onderzoeksassistent aan de afdeling anesthesiologie van de University of Utah in Salt Lake City, Utah.

Na mijn artsexamen (cum laude) in 1992 heb ik mijn militaire dienstplicht vervuld als officier-arts bij de Koninklijke Landmacht. Aansluitend heb ik de opleiding tot internist gevolgd in het Bronovo Ziekenhuis in Den Haag en in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

Tot 2004 was ik als fellow aan de afdeling hematologie van het LUMC verbonden om mij verder te specialiseren in het aandachtsgebied hematologie. In die periode ben ik ook begonnen met wetenschappelijk onderzoek bij het Laboratorium voor Experimentele Hematologie naar de mechanismen van stamcelmobilisatie. Dit onderzoek wordt momenteel parttime voortgezet bij de afdeling Immunohematologie van het LUMC en hoop ik binnenkort af te ronden met een promotie.

In mijn dagelijkse werk behandel ik patiënten met aandoeningen binnen de volle breedte van de interne geneeskunde, maar met bijzondere aandacht voor patiënten met hematologische ziekten. Dit betreft zowel patiënten met kwaadaardige bloedziekten (hemato-oncologie) als patiënten met overige bloed- of beenmergziekten of aandoeningen op het gebied van hemostase (bloedstolling) en trombose. Bij deze behandelingen werk ik samen met mijn collega-hematologen en een team van toegewijde verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, poli-assistenten en research-nurses. Wij werken ook nauw samen met het Universitair Medisch Centrum Utrecht en het Radboudumc in Nijmegen.

Naast mijn werkzaamheden in de patiëntenzorg ben ik ook bestuurlijk actief, onder andere van 2012 tot 2017 als voorzitter van de medische staf van het ziekenhuis. Sinds 2016 ben ik voorzitter van de Nederlandse Internisten Vereniging, waar ik mij samen met het bestuur en bureau inzet om de kwaliteit van de internistische zorg in Nederland te bevorderen.