Rechten en plichten

Als patiënt heeft u allerlei rechten en plichten.

Als u wordt behandeld in het ziekenhuis, heeft u onder meer recht op informatie, privacy en klachtbehandeling. Andere rechten en plichten vindt u hieronder.

Bezoekregels

Bekijk de informatie over de bezoektijden en onze bezoekregeling

Huisregels

Wij maken uw bezoek of verblijf in ons ziekenhuis graag zo aangenaam mogelijk. Daarom hebben wij een aantal huisregels opgesteld. Deze regels gelden voor iedereen die in het ziekenhuis werkt of verblijft. 

Dieren en hulphonden

Dieren zijn niet welkom in Ziekenhuis Gelderse Vallei. Alleen assistentiehonden (hulphonden) mogen in bepaalde gevallen op de polikliniek komen. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan een assistentiehond ook op een verpleegafdeling komen. Lees meer over assistentiehonden (hulphonden) in Ziekenhuis Gelderse Vallei. 

Identificatie is verplicht

Iedere patiënt moet zich kunnen identificeren. Ook baby’s en kinderen. Neem daarom altijd uw legitimatiebewijs mee als u naar Ziekenhuis Gelderse Vallei komt. Lees meer over identificatie en legitimatie.

Verwijsbrief

Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft altijd een geldige verwijzing nodig als u voor het eerst in het ziekenhuis komt. Een verwijzing is verplicht. U krijgt de verwijsbrief bijvoorbeeld van uw huisarts of verloskundige.

Uw medisch dossier bekijken

Van elke patiënt wordt een medisch dossier bijgehouden. In een medisch dossier staan alle gegevens die te maken hebben met uw behandeling. U mag uw medisch dossier bekijken. U kunt ook vragen om gegevens in uw dossier te laten aanvullen of verwijderen. Lees meer over het bekijken van uw medisch dossier.

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

In Ziekenhuis Gelderse Vallei doen wij wetenschappelijk onderzoek. Zo krijgen we meer kennis en inzicht in ziektes. Daarmee kunnen wij onze behandelingen steeds verder verbeteren. Het kan zijn dat we u vragen om ook mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek. U doet alleen mee als u dat zelf wilt.

Meewerken aan onderwijs

Ziekenhuis Gelderse Vallei is een opleidingsziekenhuis. U komt daarom niet alleen met medisch specialisten in contact, maar ook met medewerkers die nog in opleiding zijn. Heeft u hier bezwaar tegen? Dan kunt u dit aangeven tijdens uw behandeling.

Privacy en beroepsgeheim

Alle hulpverleners en medewerkers in het ziekenhuis moeten vertrouwelijk omgaan met persoonlijke gegevens. Medewerkers die zorg verlenen, zoals artsen en verpleegkundigen, hebben zelfs een beroepsgeheim. Dat betekent dat zij niks over u, uw ziekte of uw behandeling mogen vertellen aan mensen die niets te maken hebben met uw behandeling.

Verlies, diefstal of beschadiging

Neem liever geen waardevolle spullen mee naar het ziekenhuis. Zoals grote hoeveelheden geld, horloges en sieraden. In principe is het ziekenhuis niet aansprakelijk bij eventueel verlies, diefstal of beschadiging van uw eigendommen.

Wij horen graag uw suggestie

We stellen het op prijs als u uw mening geeft. Heeft u een idee of een suggestie waarmee wij onze zorg kunnen verbeteren? Laat het ons weten! U kunt uw suggestie online aan ons doorgeven. Of gebruik het formulier dat u vindt op elke verpleegafdeling en bij de afdeling patiëntenvoorlichting & informatie in de centrale hal. Bij de afdeling patiëntenvoorlichting kunt u het formulier inleveren.