Rechten en plichten

Als patiënt van Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft u recht op veilige en deskundige zorg. Daarnaast heeft u veel andere rechten, maar ook plichten. U vindt ze hieronder.

Bezoek- en huisregels
Bezoek- en huisregels
Huisdieren en hulphonden
Huisdieren en hulphonden
Hulp bij uw bezoek
Hulp bij uw bezoek
Klachten en onveilige omgeving
Klachten en onveilige omgeving
Legitimatie
Legitimatie
Medisch dossier
Medisch dossier
Privacy en beroepsgeheim
Privacy en beroepsgeheim
Informatie en toestemming
Informatie en toestemming
Verlies, diefstal of beschadiging van uw spullen
Verlies, diefstal of beschadiging van uw spullen
Wetenschappelijk onderzoek en klinische studies
Wetenschappelijk onderzoek en klinische studies
Kind en ziekenhuis
Kind en ziekenhuis

Wij horen graag uw suggestie

We stellen het op prijs als u uw mening geeft. Heeft u een idee of een suggestie waarmee wij onze zorg kunnen verbeteren? Laat het ons weten! U kunt uw suggestie online aan ons doorgeven. Of gebruik het formulier dat u vindt op elke verpleegafdeling en bij de afdeling patiëntenvoorlichting & informatie in de centrale hal. Bij de afdeling patiëntenvoorlichting kunt u het formulier inleveren.