Zo gaan wij met elkaar om

We willen dat u zich welkom en veilig voelt in Ziekenhuis Gelderse Vallei. Daarom hebben wij een aantal huisregels. De basis voor al onze huisregels is respect. Respect voor elkaar en voor de ziekenhuisomgeving.

Voor iedereen die in ons ziekenhuis verblijft, op bezoek komt of er werkt. Een prettige omgeving maken we samen.

Agressie, in woord of daad, is niet toegestaan. Bij lichamelijke agressie, scheldpartijen, intimidatie of uitsluiting van de ander schakelen we onze beveiligers in.

Ga zorgvuldig om met uw persoonlijke eigendommen, die van anderen en met die van ons ziekenhuis. Bij geweld, diefstal of vernieling doen wij aangifte bij de politie en worden eventuele kosten op de dader verhaald.

Ons ziekenhuis is rookvrij. Dat betekent dat er binnen én buiten op het ziekenhuisterrein niet gerookt mag worden.

Het innemen van alcoholische dranken of hard- en softdrugs is niet toegestaan in ons ziekenhuis.

In en rond het ziekenhuis hangen bewakingscamera’s. Het cameratoezicht voldoet aan de privacywetgeving. 

Huisdieren zijn niet welkom in ons ziekenhuis. Hulphonden zijn een uitzondering.

Voor foto-, film- of geluidsopnamen is toestemming vereist van alle betrokkenen. Camera- of video-opnamen mogen de zorgverlening en zorgverleners niet in de weg staan.

Gooi kauwgom en ander afval in de afvalbak. 

Draag geen kleding die uw gezicht onherkenbaar maakt, zoals een integraalhelm of boerka.

Bij overtreding van de huisregels krijgt u een waarschuwing. Wij kunnen u ook de toegang tot ons ziekenhuis ontzeggen.