Bezoek- en huisregels

Wij maken uw bezoek of verblijf in ons ziekenhuis graag zo aangenaam mogelijk. Daarom hebben wij een aantal huisregels opgesteld. Deze regels gelden voor iedereen die in het ziekenhuis werkt of verblijft.

Komt u op bezoek in Ziekenhuis Gelderse Vallei? Bekijk dan vóór uw bezoek de actuele bezoektijden en bereid u voor op uw bezoek.

 • houd u aan de actuele bezoektijden en bezoekregels
 • houd u aan de huisregels die op deze pagina zijn genoemd. Wanneer u deze overtreedt, krijgt u een waarschuwing. Wij kunnen u ook de toegang tot ons ziekenhuis ontzeggen.

 • u mag vanaf 1 augustus 2019 geen gezichtsbedekkende kleding meer dragen in voertuigen van het openbaar vervoer en in en rondom gebouwen van het onderwijs, de zorg en de overheid. Dit betekent dat u op deze locaties geen kleding mag dragen die uw gezicht onherkenbaar maakt, zoals een integraalhelm of boerka. Dit geldt ook voor de locatie Ziekenhuis Gelderse Vallei. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid

 • huisdieren zijn niet welkom in Ziekenhuis Gelderse Vallei. Dit is vanwege het gevaar op infectieziekten
 • officiële hulphonden mogen met u mee naar binnen. U leest hierover meer op de pagina Huisdieren en hulphonden

 • behandel iedereen met respect. Intimideer en discrimineer niemand
 • gebruik geen geweld: niet lichamelijk en niet in woorden
 • volg de aanwijzingen van onze medewerkers op
 • meld onveilige situaties direct bij de receptie
 • respecteer elkaars privacy. Patiënten, bezoekers en medewerkers mogen niet ongevraagd gefilmd of gefotografeerd worden. Foto of filmopnamen die bedoeld zijn voor externe publicatie mogen alleen gemaakt worden als de betreffende persoon én de afdeling communicatie daarvoor toestemming hebben gegeven.
 • camera- en videopnamen mogen de zorgverlening en zorgverleners niet in de weg
  staan
 • gebruik nooduitgangen alleen in geval van nood
 • in en rond het ziekenhuis hangen bewakingscamera’s
 • houd het ziekenhuis schoon. Gooi kauwgom en ander afval in de afvalbak.

 • Ziekenhuis Gelderse Vallei is een rookvrij ziekenhuis. Dat betekent dat er zowel binnen als buiten op het ziekenhuisterrein niet gerookt mag worden

 • telefoneer niet op plaatsen waar dit verboden is. Dit verbod staat duidelijk aangegeven. 

 • bij diefstal, vernieling en geweld doen wij aangifte bij de politie. Onze beveiligingsmedewerkers mogen ingrijpen als ze iemand van deze zaken verdenken. Komen hier kosten bij kijken? Dan betaalt de dader deze
 • Ziekenhuis Gelderse Vallei is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw
  persoonlijke eigendommen