Huisregels

Wij maken uw bezoek of verblijf in ons ziekenhuis graag zo aangenaam mogelijk. Daarom hebben wij een aantal huisregels opgesteld. Deze regels gelden voor iedereen die in het ziekenhuis werkt of verblijft.

Onze huisregels zijn:

 • houd u aan de bezoektijden en bezoekregels
 • behandel iedereen met respect; intimideer en discrimineer niemand
 • gebruik geen geweld: niet lichamelijk en niet in woorden
 • meld onveilige situaties direct bij de receptie
 • telefoneer niet op plaatsen waar dit verboden is
 • Ziekenhuis Gelderse Vallei is een rookvrij ziekenhuis. Dit betekent dat er zowel binnen als buiten het ziekenhuis(terrein) niet gerookt mag worden. 
 • bij diefstal, vernieling en geweld doen wij aangifte bij de politie. Onze beveiligingsmedewerkers mogen ingrijpen als ze iemand verdenken van diefstal, vernieling of geweld. Als daar kosten bij komen kijken, moet de dader die betalen.
 • als een medewerker een aanwijzing geeft, moet u die opvolgen
 • als u de huisregels overtreedt, krijgt u een waarschuwing. Het ziekenhuis kan u ook de toegang tot het ziekenhuis ontzeggen.
 • Ziekenhuis Gelderse Vallei is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw persoonlijke eigendommen
 • respecteer elkaars privacy. Patiënten, bezoekers en medewerkers mogen niet ongevraagd gefilmd of gefotografeerd worden. Foto- of filmopnamen die bedoeld zijn voor externe publicatie mogen alleen gemaakt worden als de betreffende persoon en de afdeling communicatie daarvoor toestemming hebben gegeven. Camera/video-opnamen mogen de zorgverlening en zorgverleners niet in de weg staan.
 • in en om het ziekenhuis hangen bewakingscamera’s
 • gebruik nooduitgangen alleen in geval van nood
 • houd het ziekenhuis schoon. Gooi kauwgom en ander afval in de afvalbak.
 • huisdieren zijn niet welkom in Ziekenhuis Gelderse Vallei. Dit is vanwege het gevaar op infectieziekten.
 • officiële hulphonden mogen wel mee naar binnen. Lees hierover meer bij dieren en hulphonden op de pagina rechten en plichten.
 • u mag vanaf 1 augustus 2019 geen gezichtsbedekkende kleding meer dragen in voertuigen van het openbaar vervoer en in en rondom gebouwen van het onderwijs, de zorg en de overheid. Dit betekent dat u op deze locaties geen kleding mag dragen die uw gezicht onherkenbaar maakt, zoals een integraalhelm of boerka. Dit geldt ook voor de locatie Ziekenhuis Gelderse Vallei. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.
 • U krijgt vanaf 1 oktober 2020 bij binnenkomst van ons ziekenhuis een medisch mondneusmasker uitgereikt door onze medewerkers. Dit moet gedragen worden tijdens het gehele bezoek aan het ziekenhuis, tenzij de behandelaar aangeeft dat het masker kan worden afgezet. Het is om hygiënische redenen niet toegestaan een eigen mondneusmasker te gebruiken in ons ziekenhuis.