Informatie en toestemming

Een van de belangrijkste patiëntenrechten is het recht op informatie.

U heeft recht op informatie over: 

  • uw ziekte of aandoening
  • de verschillende mogelijkheden die er zijn voor onderzoek en behandeling
  • de gevolgen en de risico’s van de behandeling
  • vooruitzichten voor uw gezondheid
  • medicijnen en eventuele bijwerkingen

Naarmate een onderzoek of behandeling ingrijpender is, moet de arts u meer en specifieker informeren zodat u een goede afweging kunt maken om toestemming te geven (of te weigeren).

Lees meer over patiëntenrechten op de website van Patiëntenfederatie Nederland.

Voor ieder onderzoek en voor iedere ingreep is uw toestemming nodig. Uiteindelijk beslist u zelf of u wel of niet wordt behandeld, en niet uw zorgverlener. Als u de informatie niet goed begrijpt, vraag dan om uitleg. Uw arts of zorgverlener geeft eventueel nog aan waar u meer informatie over uw onderzoek of ingreep kunt vinden. Zo kunt u de informatie nog eens op uw gemak doorlezen.

Uitslagen van onderzoeken krijgt u van uw arts. Zoals laboratoriumuitslagen of uitslagen van scans of echo’s. Degenen die deze onderzoeken uitvoeren, kunnen u geen informatie geven over uitslagen.

De zorgverlener moet in staat zijn u goed te behandelen. Als patiënt bent u daarom verplicht om uw zorgverlener zoveel mogelijk informatie over uw gezondheid te geven. U moet zo goed mogelijk met uw zorgverlener samenwerken en zijn of haar adviezen opvolgen. Doet u dat niet? Dan kan de zorgverlener geen goede diagnose stellen en geen deskundige behandeling geven.

Gegevens van patiënten worden soms gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek. Deze gegevens worden anoniem gebruikt. Ze zijn niet te herleiden tot u als persoon. Heeft u er toch bezwaar tegen dat uw gegevens kunnen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek? Geef dit dan aan bij uw behandelaar.