Informatie en toestemming

Een van de belangrijkste patiëntenrechten is het recht op informatie.

U heeft recht op informatie over: 

  • uw ziekte of aandoening
  • de verschillende mogelijkheden die er zijn voor onderzoek en behandeling
  • de gevolgen en de risico’s van de behandeling
  • vooruitzichten voor uw gezondheid
  • medicijnen en eventuele bijwerkingen

Naarmate een onderzoek of behandeling ingrijpender is, moet de arts u meer en preciezer informeren. Zo kunt u goed afwegen of u wel of geen toestemming wilt geven.

Lees meer over patiëntenrechten op de website van Patiëntenfederatie Nederland.

Voor een behandeling en/of onderzoek moet u vooraf uw toestemming geven. Uiteindelijk beslist u zelf of u wel of niet wordt behandeld, en niet uw zorgverlener. Als u de informatie niet goed begrijpt, vraag dan om uitleg. Uw arts of zorgverlener geeft eventueel nog aan waar u meer informatie over uw onderzoek of ingreep kunt vinden. Zo kunt u de informatie nog eens op uw gemak doorlezen.

Als u geen toestemming geeft
Wanneer u geen toestemming geeft, zoekt uw arts in overleg met u naar een ander behandeling of onderzoek. Als u geen toestemming kunt geven, bijvoorbeeld als u bewusteloos bent, vragen we toestemming aan uw wettelijke vertegenwoordiger. Een wettenlijk vertegenwoordiger neemt beslissingen over zaken waarover iemand zelf niet meer kan beslissen. Heeft u geen wettelijke vertegenwoordiger, dan zal de arts in een noodsituatie zonder uw toestemming handelen.

Toestemming voor kinderen
Wanneer een kind jonger dan twaalf jaar is, moeten de ouders of de voogd toestemming geven voor een onderzoek of behandeling. Als een kind tussen de twaalf en de zestien is, beslissen ouders en kind samen. Boven de zestien mag een kind zelf beslissen.

Een arts zal u op vooraf op de hoogte brengen als hij of zij:

  • uw situatie met een andere arts of meerdere artsen gaat bespreken
  • een of meerdere artsen advies gaat vragen
  • een of meerdere artsen vraagt om mee te behandelen

Uitslagen van onderzoeken krijgt u van uw arts. Zoals uitslagen van laboratoriumonderzoek, scans of echo’s. Degenen die deze onderzoeken uitvoeren, kunnen u geen informatie geven over uitslagen.

Ook kunt u uitslagen van uw onderzoeken zien in MijnZGV. Deze kunt u bekijken vanaf 7 dagen nadat de uitslag van het onderzoek bij ons bekend is. Wanneer dat precies is, heeft te maken met het type onderzoek. De uitslagen worden toegelicht door uw arts tijdens een volgende afspraak.

De zorgverlener moet in staat zijn u goed te behandelen. Als patiënt bent u daarom verplicht om uw zorgverlener zoveel mogelijk informatie over uw gezondheid te geven. U moet zo goed mogelijk met uw zorgverlener samenwerken en zijn of haar adviezen opvolgen. Doet u dat niet? Dan kan de zorgverlener geen goede diagnose stellen en geen deskundige behandeling geven.

Gegevens van patiënten worden soms gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek. Deze gegevens worden anoniem gebruikt. Ze zijn niet te herleiden tot u als persoon. Heeft u er toch bezwaar tegen dat uw gegevens kunnen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek? Geef dit dan aan bij uw behandelaar.