Informatie en toestemming

Een van de belangrijkste patiëntenrechten is het recht op informatie.

U hoort informatie te krijgen over:

  • uw ziekte of aandoening
  • de verschillende mogelijkheden die er zijn voor onderzoek en behandeling
  • de gevolgen en de risico’s van de behandeling
  • vooruitzichten voor uw gezondheid
  • medicijnen en eventuele bijwerkingen

Uw toestemming is nodig

Voor ieder onderzoek en voor iedere ingreep is uw toestemming nodig. Uiteindelijk beslist u zelf of u wel of niet wordt behandeld, en niet uw zorgverlener. Als u de informatie niet goed begrijpt, vraag dan om uitleg. Uw arts of zorgverlener geeft u meestal een folder mee. Zo kunt u de informatie nog eens op uw gemak doorlezen.

Uitslagen via uw arts

Uitslagen van onderzoeken krijgt u van uw arts. Zoals laboratoriumuitslagen of uitslagen van scans of echo’s. Degenen die deze onderzoeken uitvoeren, kunnen u geen informatie geven over uitslagen.

Geef uw arts informatie

De zorgverlener moet in staat zijn u goed te behandelen. Als patiënt bent u daarom verplicht om uw zorgverlener zoveel mogelijk relevante informatie over uw gezondheid te geven. U moet zo goed mogelijk met uw zorgverlener samenwerken en zijn of haar adviezen opvolgen. Doet u dat niet? Dan kan de zorgverlener geen goede diagnose stellen en geen deskundige behandeling geven.

Lees verder voor meer informatie over rechten en plichten