Medisch dossier

In een medisch dossier staan alle gegevens die te maken hebben met uw behandeling. Zoals onderzoeksuitslagen, röntgenfoto’s, operatieverslagen en aantekeningen van uw arts of verpleegkundige.

Deze gegevens worden tegenwoordig vaak digitaal bewaard. De inhoud is hetzelfde als in een papieren dossier. Het voordeel van een elektronisch dossier is dat het sneller en makkelijker te bekijken is.

Ziekenhuis Gelderse Vallei streeft naar een volledig digitaal medisch dossier. Iedere patiënt kan dan zijn of haar persoonlijke medische gegevens inzien via een beveiligde webomgeving. Delen van uw medisch dossier kunt u nu al online bekijken via MijnZGV. U vindt hier een overzicht van onder andere uitslagen, metingen, brieven en implantaten.

Uw zorgverlener beheert uw medisch dossier. U kunt uw medisch dossier daarom niet meenemen naar huis. U kunt het wel bekijken bij uw arts. Of dien een verzoek voor een kopie in bij het medisch archief. Gegevens in het medisch dossier die over uzelf gaan, mag u inzien. Alle zorgverleners die met uw behandeling te maken hebben, mogen dat ook. Maar alleen als zij die gegevens nodig hebben voor uw behandeling.

Maak een afspraak bij uw arts

Wilt u uw medisch dossier bekijken? Maak daarvoor een afspraak met uw arts. Vertel bij het maken van de afspraak dat u graag uw dossier wilt bekijken. De arts kan u tijdens de afspraak uitleg geven over uw dossier en de uitslagen die erin staan.


U kunt alleen feitelijke gegevens laten aanpassen, zoals fouten in uw naam of geboortedatum. Bent u het niet eens met indrukken, meningen of conclusies van uw zorgverlener? Dan kunt u deze niet laten corrigeren.

Maar u kunt in dat geval wel altijd een aanvullende verklaring aan uw medisch dossier laten toevoegen. Dit recht op aanvulling heeft u op grond van de AVG en de WGBO.

Kijk voor meer informatie op de website van de Autoriteit persoonsgegevens.

Kunt of wilt u uw dossier niet inzien bij uw arts, en krijgt u liever een eigen kopie? Dan kunt u die aanvragen via het medisch archief. Uw medisch dossier wordt 20 jaar bewaard. Wilt u dat uw gegevens eerder worden verwijderd? Of staan er gegevens in uw dossier die niet (meer) kloppen? Ook dan kunt u een aanvraag indienen via het medisch archief. In sommige gevallen kan geweigerd worden gegevens te verwijderen. Bijvoorbeeld als uw gegevens nodig zijn voor verdere behandeling.

Een verzoek indienen doet u met een brief of e-mail of via MijnZGV. Om u zo goed mogelijk te kunnen voorzien van de meest relevante informatie, is het gewenst als u de volgende informatie meegeeft:

  • uw naam, adres en e-mailadres (verplicht)
  • uw geboortedatum (verplicht)
  • voor welke aandoening u de behandeling kreeg
  • de naam van de arts of verpleegkundige van wie u de behandeling(en) kreeg
  • wanneer u de behandeling kreeg

Zet uw handtekening onder de brief of e-mail. Stuur ook een kopie van uw geldige legitimatiebewijs (verplicht) mee. Stuur de brief of e-mail naar:

  • Ziekenhuis Gelderse Vallei
  • t.a.v. medisch archief
  • Willy Brandtlaan 10
  • 6716 RP Ede
  • archief@zgv.nl

Binnen 3 werkdagen na binnenkomst van uw verzoek ontvangt u de aangevraagde kopie van uw dossier. Afhankelijk van de manier waarop de kopie is aangevraagd sturen wij een de kopie toe via beveiligde e-mail, per post op DVD of via een download mogelijkheid op MijnZGV. Deze laatste optie betekent dat wij de bestanden voor u klaarzetten op MijnZGV waarna u vervolgens deze bestanden zelf kunt downloaden.

Wat kost een kopie?

Aan het opvragen van een kopie van uw medisch dossier zijn geen kosten verbonden.

Kinderen onder de 12 jaar mogen niet voor zichzelf beslissen. Dat doen hun wettelijke vertegenwoordigers, meestal ouders of voogd. Zij mogen het medisch dossier van hun kinderen onder de 12 jaar opvragen en bekijken. Hiervoor is de handtekening en geldig legitimatiebewijs nodig van ten minste 1 van de ouders. Voor kinderen van 12 tot 16 jaar zijn een handtekening en geldig legitimatiebewijs nodig van zowel het kind als ten minste 1 van de ouders. Kinderen vanaf 16 jaar hebben geen toestemming nodig van hun ouders.

Om toegang tot MijnZGV voor een kind te krijgen dient met het DigiD van het kind te worden ingelogd, waarna een formulier kan worden gedownload waarop u toegang voor ouder(s) en kind kunt aanvragen. Ook hierbij zijn handtekeningen en legitimatiebewijs vereist. Na verwerking hiervan wordt de toegang via het DigiD van het kind opengesteld.