Privacy en beroepsgeheim

Alle hulpverleners en medewerkers in het ziekenhuis moeten vertrouwelijk omgaan met persoonlijke gegevens.

Medewerkers die zorg verlenen, zoals artsen en verpleegkundigen, hebben zelfs een beroepsgeheim. Dat betekent dat zij niks over u, uw ziekte of uw behandeling mogen vertellen aan mensen die niets te maken hebben met uw behandeling.

Uw gegevens registreren en gebruiken

Het ziekenhuis heeft veel gegevens van u nodig. Deze worden geregistreerd in een informatiesysteem. En ze komen in uw persoonlijke medisch dossier. Wij mogen deze gegevens niet zomaar aan anderen geven. Dat mag alleen als dat relevant is. Bijvoorbeeld als wij berichten over uw behandeling moeten sturen naar uw huisarts of andere behandelaars. In alle andere gevallen waarin het nodig is om uw gegevens met anderen te delen wordt daarvoor aan u eerst toestemming gevraagd.