Privacy en beroepsgeheim

Alle hulpverleners en medewerkers in het ziekenhuis moeten vertrouwelijk omgaan met persoonlijke gegevens.

Medewerkers die zorg verlenen, zoals artsen en verpleegkundigen, hebben zelfs een beroepsgeheim. Dat betekent dat zij niks over u, uw ziekte of uw behandeling mogen vertellen aan mensen die niets te maken hebben met uw behandeling.

Uw gegevens registreren en gebruiken

Het ziekenhuis heeft veel gegevens van u nodig. Deze worden geregistreerd in een informatiesysteem. En ze komen in uw persoonlijke medisch dossier. Wij mogen deze gegevens niet zomaar aan anderen geven. Dat mag alleen als dat relevant is. Bijvoorbeeld als wij berichten over uw behandeling moeten sturen naar uw huisarts of andere behandelaars.

Uw gegevens voor onderzoek en statistiek

Gegevens over patiënten worden soms gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek. Deze gegevens worden anoniem gebruikt. Ze zijn niet te herleiden tot u als persoon. Heeft u er toch bezwaar tegen dat uw gegevens kunnen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek? Geef dit dan aan bij uw behandelaar.