Verlies, diefstal of beschadiging

Verlies, diefstal en beschadiging van uw spullen zijn vervelende zaken die u liever wilt voorkomen. Ziekenhuis Gelderse Vallei is in principe niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van uw persoonlijke eigendommen.

Wij raden u daarom af om waardevolle spullen mee te nemen naar ons ziekenhuis. Denk hierbij aan grote hoeveelheden geld, horloges en sieraden.

Krijgt u tijdens een ziekenhuisopname onverhoopt toch te maken met verlies, diefstal of schade? Dan kunt u een schadeformulier invullen. Vraag de verpleegkundige op de afdeling naar dit formulier. Per situatie beoordeelt de afdeling compliance (juridische zaken) of, en in hoeverre het ziekenhuis aansprakelijk is.

Bent u een persoonlijk eigendom verloren in het ziekenhuis? Gevonden voorwerpen worden altijd bewaard bij de beveiliging in de centrale hal. De beveiliging zijn is bereikbaar op (0318) 43 43 47.