Tarieven

Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft contracten met alle zorgverzekeraars over de vergoeding van zorg.

De tarieven van onze behandelingen in onderstaande prijslijsten gelden alleen als uw zorgverzekeraar géén contract heeft afgesloten met Ziekenhuis Gelderse Vallei. Of als er een andere reden is dat u zelf moet betalen.

Passantenprijslijst

Soms stuurt het ziekenhuis u een rekening voor de zorg die u heeft ontvangen. Het ziekenhuis brengt dan de zogenoemde passantenprijs in rekening. U moet deze kosten rechtstreeks aan het ziekenhuis betalen.

De passantenprijs geldt voor:

  • patiënten die niet verzekerd zijn voor de zorg die ze hebben gekregen
  • patiënten die verzekerd zijn via een zorgverzekeraar waar het ziekenhuis geen contract mee heeft 

Prijslijsten

De tarieven kunnen veranderen

De bedragen in de prijslijst zijn indicatief en kunnen veranderen. Ze geven u een idee van de prijzen, maar u kunt er geen rechten aan ontlenen. Als de prijzen anders worden, publiceren we een nieuwe prijslijst met een nieuwe ingangsdatum. Welk tarief dan voor uw behandeling geldt, hangt af van het moment waarop uw DBC is gestart.

Wat is een DBC?

Sinds 2005 registreren alle ziekenhuizen behandelingen in DBC’s: Diagnose Behandel Combinaties. In de DBC worden uw diagnose, uw behandeling en de bijbehorende kosten verzameld. Ziekenhuizen kunnen zo 1 rekening sturen voor alle kosten van de verschillende onderdelen van de behandeling. Elke DBC heeft een standaard prijs en loopt maximaal 120 dagen. Duurt de behandeling langer, dan wordt een nieuw DBC geopend.

Begrippenlijst

  • DBC-code: dit is de code van de zorg die u heeft ontvangen. Deze code is voor elk ziekenhuis gelijk.
  • Beschrijving DBC: hierin staat de aandoening en behandeling omschreven
  • Prijs: dit is de totale prijs voor de DBC wat door u betaald moet worden, als uw zorgverzekeraar geen contract heeft afgesloten met het ziekenhuis
  • Poliklinische behandeling: als u op de polikliniek wordt behandeld
  • Behandeling in dagopname: als u voor een gepland onderzoek of geplande behandeling een aantal uur wordt opgenomen op een verpleegafdeling
  • Behandeling met meerdaagse opname: als u 1 of meer dagen wordt opgenomen op een verpleegafdeling voor een onderzoek of operatie

Meer informatie