Wat is een DBC?

Ziekenhuizen registreren de diagnose, behandeling en kosten in een zogenaamde Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Deze DBC’s staan voor alle mogelijke diagnosen, behandelingen en de kosten daarvan. Er zijn ruim 4.500 DBC’s. Elke DBC heeft een eigen prijs.

Hoe wordt de prijs van een DBC bepaald?

De prijs van een DBC is gebaseerd op een gemiddelde van de geleverde zorg en de bijbehorende gemiddelde zorgkosten. Niet iedere scan, consult of verpleegdag wordt apart in rekening gebracht; het gaat om een gemiddelde van alle patiënten met dezelfde DBC. 

Het kan dus zijn dat u meer of minder behandelingen of onderzoeken heeft gehad dan waar de gemiddelde DBC op is gebaseerd. Toch blijft de prijs van de DBC dan hetzelfde. Voor meer informatie hierover zie de video hieronder.

Meerdere rekeningen voor dezelfde klacht

Standaard duurt elke DBC maximaal 120 dagen. Duurt de behandeling langer, dan wordt een nieuwe DBC geopend. Het kan daardoor gebeuren dat u meerdere rekeningen ontvangt, ook al heeft u maar 1 klacht.

Video over kostenberekening

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de route van ziekenhuisbezoek tot rekening in beeld gebracht. In een video over kostenberekening legt de NZa uit hoe declaraties in ziekenhuizen werken: wat registreren artsen? En hoe wordt dat uiteindelijk een ziekenhuisrekening?

Afspelen
Video over betalen van ziekenhuiszorg (bron: Nederlandse Zorgautoriteit)

Overige ZorgProducten (OZP)

Naast DBC’s bestaan er ook Overige ZorgProducten (OZP). Die worden als losse activiteit genoemd op de ziekenhuisrekening