Ziekenhuisrekening

De ziekenhuisrekening kan vragen oproepen. Hieronder vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen over de ziekenhuisrekening.

Wat factureert het ziekenhuis?

Voor meer informatie over de rekening van het ziekenhuis verwijzen wij u naar de folder 'Vragen over de ziekenhuisrekening 2022' (pdf, 160KB). 

Hoe wordt de hoogte van de rekening bepaald?

Voor meer informatie over de hoogte van de rekening verwijzen wij naar de hierboven genoemde folder.

Hoe krijg ik meer informatie over mijn ziekenhuisrekening?

U bent verzekerd voor zorg die valt in het basispakket van uw zorgverzekering. Deze zorg hoeft u niet zelf te betalen, wel geldt het eigen risico. Het ziekenhuis stuurt de rekening in dat geval rechtstreeks naar de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar moet deze rekening aan u kunnen tonen. Voor vragen over uw ziekenhuisrekening kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

U kunt de ziekenhuisrekening bekijken in uw persoonlijke webomgeving op de website van uw zorgverzekering. Zoek naar ‘zorgnota’. U kunt daar onder andere vinden:

 • begin- en einddatum van uw DBC zorgproduct
 • zorgactiviteiten
 • uitvoerdatum zorgactiviteiten

Wanneer krijg ik de ziekenhuisrekening thuis gestuurd?

Soms stuurt het ziekenhuis de rekening naar u, in plaats van rechtstreeks naar de zorgverzekeraar. Daarvoor kunnen meerdere redenen zijn:

 • u moet een eigen bijdrage betalen (bijvoorbeeld bij een poliklinische bevalling zonder medische indicatie)
 • u bent niet verzekerd
 • uw patiënt- en/of verzekeringsgegevens zijn onjuist 
 • u bent niet verzekerd voor de zorg die u kreeg, dit is bijvoorbeeld zorg die niet onder de basisverzekering valt
 • u heeft geen geldige verwijzing
 • uw zorgverzekering vergoedt de zorg niet volledig
 • uw kaakchirurgische behandeling wordt niet vergoed uit het basispakket

Voor meer informatie hierover kunt u de hierboven genoemde folder 'Vragen over de ziekenhuisrekening' lezen.

Principieel niet verzekerd?

Als u principieel niet verzekerd bent, krijgt u altijd de rekening thuis. Specifieke informatie voor u als principieel onverzekerde staat in de folder 'Informatie over facturen voor principieel onverzekerden' (pdf, 23 KB).

Moet ik eigen risico betalen?

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Elk jaar bepaalt de overheid hoe hoog dit bedrag is. In 2020 betaalt u de eerste € 385,- aan zorgkosten uit het basispakket zelf. Het jaar waarover u het eigen risico betaalt, hoeft niet altijd gelijk te zijn aan het jaar waarin u de medisch specialist heeft gezien. Dat komt door de looptijden van de Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s).

Bekijk het schema: 'Ziekenhuisbezoek in 2019, eigen risico betalen van 2018' (pdf,96KB)

Hoe zit het met de ziekenhuisrekening voor Overige ZorgProducten?

Naast DBC’s bestaan er ook OZP’s. Dat staat voor Overige ZorgProducten. Overige ZorgProducten (OZP) worden als losse activiteit genoemd op de ziekenhuisrekening. Een OZP wordt per dag geregistreerd en gefactureerd.

Een OZP kan bijvoorbeeld zijn: 
 • een onderzoek in het ziekenhuis, aangevraagd door uw huisarts
 • ligdagen op de afdeling intensive care    
 • dure geneesmiddelen    
 • kaakchirurgisch consult en/of behandeling    
 • poliklinische fysiotherapie

Meer informatie