Sporters

Bij Sports Valley kunt u terecht voor advies over een sportblessure, chirurgische behandeling van sportgerelateerd letsel, met vragen over gezondheid in relatie tot sportbeoefening, analyse van inspanningsgebonden klachten en sportmedische onderzoeken.

uw huisarts nodig. De huisarts kan u verwijzen naar Sports Valley via sportgeneeskunde en orthopedie.

Sportmedische onderzoeken

Bij een sportmedisch onderzoek (vroeger: sportkeuring) wordt onder andere onderzocht of u de sport op een verantwoorde wijze beoefent, of er belemmeringen bestaan voor een optimale sportprestatie en op welke wijze u uw prestatie verder kan verbeteren. Voor een sportmedisch onderzoek bij de sportarts kunt u rechtstreeks een afspraak maken bij Sports Valley. Een verwijzing is dus niet vereist. U kunt met de polikliniekassistente bespreken welk type sportmedisch onderzoek het beste past bij uw vraagstelling. 

Vergoeding

Bekijk hier het overzicht van de vergoedingen van sportmedische zorg uit de aanvullende verzekering 2020.

Soorten sportmedisch onderzoek

Basis sportmedisch onderzoek

Voor wie

 • sporters die minder dan 7 uur per week sporten en daarbij geen of weinig problemen ervaren

Inhoud onderzoek

 • lengte, gewicht en vetpercentage
 • ogentest
 • longfunctietest
 • algemeen intern onderzoek
 • orthopedisch onderzoek

Meer informatie

Basis plus sportmedisch onderzoek

Voor wie

 • sporters die intensief sporten (meer dan 7 uur per week) of dit willen gaan doen

Inhoud onderzoek

 • lengte, gewicht en vetpercentage
 • ogentest
 • longfunctietest
 • algemeen intern onderzoek
 • orthopedisch onderzoek
 • rust-ECG, dit is een hartfilmpje
 • bloedonderzoek met bepaling hemoglobine, totaal cholesterol, HDL-cholesterol en glucose

Meer informatie

Groot sportmedisch onderzoek

Voor wie

 • sporters die zeer intensief sporten en/of die ouder zijn dan 40 jaar, zeker wanneer ze na een periode van jarenlange inactiviteit weer met sporten willen beginnen.

Inhoud onderzoek

 • lengte, gewicht en vetpercentage
 • ogentest
 • longfunctietest
 • algemeen intern onderzoek
 • orthopedisch onderzoek
 • rust-ECG, dit is een hartfilmpje
 • bloedonderzoek met bepaling hemoglobine, totaal cholesterol, HDL-cholesterol en glucose
 • maximale inspanningstest op fietsergometer met continue bloeddruk- en ECG- meting

Meer informatie

Inspanningsonderzoek met ademgasanalyse (CPET)

Deze inspanningstesten worden uitgevoerd op het Health and Performance Lab. Bij een opklimmende belasting op de fietsergometer of de loopband worden ademgassen geanalyseerd. Met deze testen worden onder andere het maximaal zuurstofopnamevermogen (VO2-max), aerobe drempel (VAT) en anaerobe drempel of ‘omslagpunt’ (RCP) bepaald.

Verplicht sportmedisch onderzoeken

Sportmedisch onderzoek luchtvaart

een medisch certificaat is verplicht voor motorvliegen (Klasse 2) en zweefvliegen (LAPL). I.E. Gobes-de Punder is gecertificeerd als AME (aeromedical examiner).

Meer informatie

Sportmedisch onderzoek voor sportduiken

Voor deelname aan sportduiken (o.a. NOB en PADI) is doorgaans een medische verklaring vereist. Bij sportduiken vragen wij u dit onderzoek tijdig aan te vragen (enkele maanden voordat u moet beschikken over een geldige verklaring). Geregeld blijkt dat een verdere beoordeling door de longarts noodzakelijk is. I.E. Gobes-de Punder is SCAS-gecertificeerd sportduikerarts.

overige sportbonden die een sportmedisch onderzoek verplichten zijn zoals: KNMV (internationaal), KNAF, KNVvL (parachutespringen; zweefvliegen tot april 2020).

Sportmedisch onderzoek opleidingen

voor toelating tot opleidingen als VeVa (Veiligheid en Vakmanschap), Sportkunde, ALO, PMT is een sportmedisch onderzoek verplicht.

Meer informatie

Consult sportgeneeskunde

Bij klachten die u beperken in het beoefenen van uw sport, kunt u een afspraak maken voor een consult met een sportarts.

Voor een consult bij de sportarts moet u beschikken over een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist. De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering na verrekening van het eigen risico.

Diagnose

Tijdens het consult wordt de aard van de blessure of medische klacht besproken en volgt lichamelijk onderzoek. Zo nodig wordt er aanvullend onderzoek gedaan om een diagnose te kunnen stellen. 

Voorbeelden van aanvullend onderzoek zijn: 

 • radiologische diagnostiek (onder andere: röntgenfoto, echo, MRI, CT, botscan)
 • bloedonderzoek (onder andere NutriProfiel)
 • krachtmetingen (Biodex)
 • inspanningsonderzoek op fietsergometer of loopband, met en zonder ademgasanalyse (CPET)

Behandeling

De sportarts bespreekt het behandeladvies met u. Dit advies kan variëren. U krijgt bijvoorbeeld een concrete behandeling, zoals een oefenprogramma, medicijnen, gips, brace, injectie of een trainingsadvies. Of een gerichte verwijzing naar de sportfysiotherapeut, sportpodoloog, sportdiëtist of een andere zorgverlener zoals een medisch specialist of een sportorthopeed voor bijvoorbeeld een operatie.

Indien nodig werkt de sportarts samen met het interdisciplinaire team van Sports Valley. Wekelijks zijn er gezamenlijke spreekuren met de sportorthopeden en topsportartsen (MDO-sport) waar sporters worden gezien en of besproken. Hiervoor kunt u zelf geen afspraak maken, dit gebeurt op aangegeven van uw behandelend medisch specialist.

Consult sportorthopedie

U kunt een afspraak maken voor een consult met een sportorthopeed voor behandeling van sportblessures. De gespecialiseerde orthopedisch chirurgen behandelen sporters, regelmatig in samenwerking met een sportarts, fysiotherapeut of een radioloog die gespecialiseerd is in sportletsels. 

Meest voorkomende sportletsels

Knie

 • voorste kruisband ruptuur (gescheurde kruisband)
 • meniscusletsel
 • kraakbeenafwijking
 • gecombineerde letsels zoals letsels aan meerdere banden

Enkel

 • enkelinstabiliteit
 • kraakbeenafwijking
 • inklemmingsklachten door botrichels, botfragmenten of irritatie van weke delen
 • peesscheur

Schouder

 • schouderinstabiliteit
 • peesscheur

Krachttesten

Op indicatie wordt er gewerkt met krachttesten door middel van een Biodex meting. De Biodex is een apparaat speciaal ontwikkeld voor krachtmeting en revalidatie. Met verschillende krachttesten kunnen we het geblesseerde been vergelijken met het goede been. We testen bijvoorbeeld een sporter met een voorste kruisband ruptuur meerdere keren op dit apparaat. Zo weten we wanneer hij/zij optimaal voorbereid de operatie kan ondergaan en hoe de revalidatie verloopt.

Netwerk fysiotherapeuten

Om optimale zorg te leveren hebben we een netwerk met gespecialiseerde fysiotherapeuten, de Regionale Organisatie Fysiotherapeuten Gelderse Vallei (ROF Gelderse Vallei). Zo werken we voor de behandeling van voorste kruisband rupturen met vaste fysiotherapiepraktijken. We komen meerdere keren per jaar bij elkaar. Op deze manier behandelen we volgens de laatste richtlijnen en zijn de lijnen kort. Ook voor de behandeling van schouderletsels is er een netwerk met gespecialiseerde fysiotherapeuten. En er zijn iedere week speciale spreekuren voor letsels aan de voet en enkel.

Het kernteam van Sports Valley wordt gevormd door:

Sportarts

Sportorthopeden

Longarts

Radiologen

Overige specialisten Ziekenhuis Gelderse Vallei

Orthopedische behandeling van de enkel voor sporters
Sportorthopedische meniscusingreep
Waterpoloër geholpen met schouderklachten