Consult sportgeneeskunde

Bij klachten die u beperken in het beoefenen van uw sport, kunt u een afspraak maken voor een consult met een sportarts. Je moet hiervoor beschikken over een verwijzing van de huisarts of medisch specialist. De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering na verrekening van het eigen risico.

Tijdens het consult wordt de aard van de blessure of medische klacht besproken en volgt lichamelijk onderzoek. Zo nodig wordt er aanvullend onderzoek gedaan om een diagnose te kunnen stellen. 

Voorbeelden van aanvullend onderzoek zijn: 

  • radiologische diagnostiek (onder andere: röntgenfoto, echo, MRI, CT, botscan)
  • bloedonderzoek (onder andere NutriProfiel)
  • krachtmetingen (Biodex)
  • inspanningsonderzoek op fietsergometer of loopband, met en zonder ademgasanalyse (CPET)

De sportarts bespreekt het behandeladvies met u. Dit advies kan variëren. U krijgt bijvoorbeeld een concrete behandeling, zoals een oef enprogramma, medicijnen, gips, brace, injectie of een trainingsadvies. Of een gerichte verwijzing naar de sportfysiotherapeut, sportpodoloog, sportdiëtist of een andere zorgverlener zoals een medisch specialist of een sportorthopeed voor bijvoorbeeld een operatie.

Indien nodig werkt de sportarts samen met het interdisciplinaire team van Sports Valley. Wekelijks zijn er gezamenlijke spreekuren met de sportorthopeden en topsportartsen (MDO-sport) waar sporters worden gezien en of besproken. Hiervoor kunt u zelf geen afspraak maken, dit gebeurt op aangegeven van uw behandelend medisch specialist.

Je kunt bij de sportarts ook terecht voor een sportmedisch onderzoek (vroeger: sportkeuring) wordt onder andere onderzocht of u de sport op een verantwoorde wijze beoefent, of er belemmeringen bestaan voor een optimale sportprestatie en op welke wijze u uw prestatie verder kan verbeteren. Voor een sportmedisch onderzoek bij de sportarts kunt u rechtstreeks een afspraak maken bij Sports Valley. Een verwijzing is dus niet vereist.

Meer informatie hierover vind je onder sportmedische onderzoeken. Je kunt met de polikliniekassistent van de afdeling sportgeneeskunde bespreken welk type sportmedisch onderzoek het beste past bij jouw vraagstelling.

Meer informatie over sportgeneeskunde vind je op de afdelingspagina sportgeneeskunde