Corticosteroïden injectie

Afhankelijk van jouw klachten, het lichamelijk onderzoek en de mogelijke diagnose heeft jouw behandelend arts met je besproken om jou een corticosteroïden injectie te geven.

Corticosteroïden zijn ‘stresshormonen’ die worden geproduceerd door de bijnieren. Deze hormonen spelen een belangrijke rol bij de regeling van het bloedsuikergehalte en het remmen van ontstekingsreacties in het lichaam. Bij de radiologie worden corticosteroïden, in combinatie met een lokale verdoving, gebruikt om bepaalde klachten te behandelen.

De injectie kan worden gegeven in een gewricht, een peesschede of een slijmbeurs. Deze injectie gebeurt onder echogeleide, op de afdeling radiologie. De middelen die bij Sports Valley worden gebruikt zijn triamcinolonacetonide (KenaCort®) of methylprednisolonacetaat (DepoMedrol®). Dit wordt samen met een lokale verdoving (Lidocaïne of Bupivacaïne) gegeven. Op verzoek kan je de uitgebreide bijsluiter van de ingespoten medicatie ontvangen. Bespreek ook altijd met jouw sportarts of een middel op de dopinglijst staat. 

De werking van het verdovingsmiddel duurt enkele uren. De corticosteroïden treden enkele dagen na de injectie in werking. Het effect van de corticosteroïden is dus pas later merkbaar. Het middel remt de ontsteking en vermindert daarmee de pijn. Hoelang je baat hebt bij de injectie is vooraf niet te voorspellen. Er zijn mensen die na 1 injectie volledig van de klachten af zijn. Bij anderen keren de klachten na enkele weken terug. Er is ook een kleine groep mensen die geen of nauwelijks baat heeft bij de injectie. We adviseren jou (minimaal 4 weken) het effect van de injectie af te wachten. Het kan zijn dat je gedurende de eerste dagen na de injectie juist meer pijn krijgt. Hier kun je paracetamol voor innemen. Pas na een aantal dagen of zelfs weken kan je resultaat verwachten.

Na de injectie mag je het lichaamsdeel gewoon bewegen en gebruiken. De leefregels bespreekt jouw sportarts met jou. 

Over het algemeen treden er zeer zelden bijwerkingen op. Wel kan er gedurende de eerste dagen sprake zijn van toenemende pijn. Soms is er wat zwelling en/of warmte rondom de plaats waar de injectie is gezet voelbaar. Andere bijwerkingen kunnen zijn:

  • het rood worden van het gezicht
  • hormonale schommelingen die onder andere kunnen leiden tot menstruatiestoornissen
  • ontregelde glucosespiegel bij mensen met diabetes mellitus (suikerziekte)
  • lokale huidafwijkingen
  • allergische reactie.

Contact

Neem bij koorts (temperatuur boven 38,5 °C) en/of plaatselijke roodheid, warmte en zwelling van de prikplaats contact op met de polikliniek sportgeneeskunde. Ook als u langer dan 2 dagen ernstige pijn heeft of als de pijn blijft toenemen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de polikliniek sportgeneeskunde via (0318) 43 43 50.