CoFit polikliniek

De CoFit polikliniek is voor mensen die covid-19 hebben gehad en waarbij het herstel langzamer en moeizamer gaat dan verwacht. Het doel is dat u uw dagelijkse activiteiten, werk en ook sport weer net zo goed uit kunnen voeren als voordat u covid-19 kreeg.

De polikliniek richt zich in de eerste plaats op het herstel van conditie en kracht, waarbij voeding en bewegen de ingangen zijn om dit te verbeteren. En er is ook aandacht voor slaap, ademhaling en mentale gezondheid.

Een verwijzing

Deze polikliniek is bedoeld voor patiënten die covid-19 hebben gehad en die niet opgenomen zijn geweest op de intensive care (IC). Voor de CoFit polikliniek heeft u een verwijzing nodig van bijvoorbeeld de huisarts of een medisch specialist.

Op de CoFit polikliniek

Op de polikliniek wordt samen met u bekeken welke doelen u heeft en wat haalbaar is. Op basis van deze doelen, in combinatie met de onderzoeken, wordt het nazorgtraject en –advies gegeven. U gaat naar huis met een heel persoonlijk advies.

Voor uw bezoek aan de polikliniek vult u thuis vragenlijsten in via eZorg. U komt vervolgens een dagdeel naar de polikliniek voor een multidisciplinair onderzoek. U heeft daar consulten bij een sportarts, fysiotherapeut en een diëtist en aanvullend onderzoeken zoals bloedonderzoek, hartfilmpje, longfunctieonderzoek en een longfoto. Als dat nodig is, kan de hulp van andere (medisch) specialisten, zoals een longarts, cardioloog, internist, neuroloog gespecialiseerd in slaap of medisch psycholoog ingeroepen worden.

Nadat u op de polikliniek bent geweest, bespreekt het team van zorgverleners de uitkomsten van de onderzoeken in een multidisciplinair overleg (MDO). Hier is ook de revalidatiearts bij betrokken. Eén week na het bezoek aan de polikliniek ontvangt u telefonisch het advies. Dat advies is dan helemaal afgestemd op uw persoonlijke situatie.

Behandeling

Vaak wordt u voor verdere behandeling, op basis van de analyse, gericht doorverwezen naar bijvoorbeeld een fysiotherapiepraktijk, diëtist, of logopedist in de 1e lijn dichtbij huis. Of, als dat nodig is, naar een medisch specialist. Het CoFit-team zorgt voor een goede overdracht van het behandeladvies. Uw huisarts wordt ook altijd op de hoogte gesteld van het advies.

Nazorg

Na 6 weken bellen we u op om te bespreken hoe het gaat en na 3 maanden komt u weer op de polikliniek. Op die manier kunt u dichtbij huis herstellen, waarbij er wel regelmatig contact is met het ziekenhuis.

Het CoFit-team bestaat uit sportartsen, fysiotherapeuten, diëtisten en een revalidatiearts. Als dat nodig is, dan worden er ook andere medisch specialisten of zorgverleners van Ziekenhuis Gelderse Vallei betrokken bij uw behandeling.