Topsportgeneeskunde

Op de afdeling Topsportgeneeskunde werkt al jarenlang nauw samen met NOC*NSF en TeamNL centrum Papendal. We bieden wij snelle diagnostiek en behandeling van blessures voor topsporters.

Ons team

Topsportarts P. Groenenboom
Topsportarts Petra Groenenboom
Tosportarts M.R.J. van Heumen
Tosportarts Moniek van Heumen
Topsportarts P. Vergouwen
Topsportarts Peter Vergouwen
Topsportarts Mannes Naeff
Topsportarts Mannes Naeff

Onze topsportartsen, topsportradiologen RCT, topsport longarts en neuroloog-somnoloog zijn erkend High Performance Partner TeamNL van NOC*NSF. Hiermee krijgen zij waardering en erkenning voor hun bijdrage aan de ontwikkeling en prestaties van de Nederlandse topsport.

Afdeling topsportgeneeskunde

De afdeling topsportgeneeskunde is de enige afdeling in Nederland met sportmedische zorg uitsluitend voor topsporters en talenten, zowel nationaal als internationaal. 

Radiologisch Centrum voor Topsport (RCT)

Het RCT werkt al jaren nauw samen met NOC*NSF. De radiologen verrichten sportradiologische werkzaamheden voor sporters en topsporters met een vanuit NOC*NSF toegekende A-, B- en HP-status nationaal en internationaal. Daarnaast is het RCT het primaire expertisecentrum voor NOC*NSF en second opinion centrum voor de Olympische en Paralympische Spelen. Meer informatie is te vinden op de website van het RCT.

Longarts

Longarts K.T.M. Oud heeft de statuts High Performance Partner TeamNL.

Topsportgeneeskunde richt zich op:

  • diagnostiek en behandeling van blessures 
  • topsportanalyse NOC*NSF, keuring voor topsporters. Dit betreft een groot sportmedisch onderzoek met een aanvullende cardiale screening. 
  • inspanningsfysiologie (inspanningstest met ademgasanalyse). In overleg met de topsporter en/of de trainer wordt dit onderzoek op maat afgenomen. 
  • sportmedische begeleiding 'on the road' op EK's, WK's en Olympische Spelen
  • sportmedische begeleiding van TeamNL centrum Papendal

Het is vrijwel altijd mogelijk om binnen 24 uur in contact te komen met een topsportarts. Afhankelijk van de situatie kan de topsporter dezelfde dag en anders binnen enkele dagen terecht op het spreekuur. In samenwerking met het Radiologisch Centrum Topsport bieden wij snelle toegang tot aanvullende diagnostiek (röntgenfoto, echo of MRI). Ook is er een gezamenlijk spreekuur met orthopedie, zodat u snel bij de juiste medisch specialist terecht kunt.

Meer informatie over de onderzoeken

Voor een eerste afspraak kan je doorverwezen worden naar de topsportarts. Als je op de polikliniek topsportgeneeskunde komt, bespreek je jouw klachten met de topsportarts. Vervolgens doet de arts een lichamelijk onderzoek.

Afhankelijk van de werkdiagnose is soms laboratoriumonderzoek, radiologisch onderzoek (zoals een röntgenfoto, echo of MRI) of ander onderzoek nodig. Wij werken nauw samen met het Radiologisch Centrum Topsport en de orthopedisch chirurgen die zich hebben gespecialiseerd in sportletsel. Ook werken we, wanneer nodig, samen met andere medisch specialisten binnen Ziekenhuis Gelderse Vallei die affiniteit hebben met topsport. 

Mini-documentaire Zorg voor Goud, Atletiekunie & Sports Valley

Sportarts Petra Groenenboom vertelt over haar werk bij de Atletiekunie en we spreken met atleten die aangeven waarom het belangrijk is om een sportarts in je team te hebben.

Afspelen
Atleet Rafael Raap en topsportarts Petra Groenenboom
Referentie van atleet Rafael Raap over topsportarts Petra Groenenboom
Jeroen Paap, atleet
Referentie van atleet Jeroen Paap over topsportarts Petra Groenenboom.