Wetenschap en innovatie

Sports Valley investeert in wetenschappelijk onderzoek om de medische zorg voor sporters te verbeteren.

De Inzichten en ervaringen die we opdoen bij de medische zorg voor (top)sporters vertalen we ook naar de zorg voor patiënten. Herstellen van een ziekte of operatie is namelijk ook een topprestatie. Daarmee dragen sport en topsport bij aan effectieve zorg en een gezonde samenleving.

UITGELICHT
De publicatie Musculoskeletal radiologist-level performance by using deep learning for detection of scaphoid fractures on conventional multi-view radiographs of hand and wrist.

Onze onderzoekers

Prof. dr. J. (Hans) Zwerver is sportarts bij Sports Valley in ziekenhuis Gelderse Vallei en daarnaast Bijzonder Hoogleraar Sport- en Beweegeneeskunde bij het Centrum voor Bewegingswetenschappen (UMCGroningen). In samenwerking met onder andere Wageningen University & Research, Eat2Move en andere regionale en nationale partners doet hij wetenschappelijk onderzoek naar preventie, diagnostiek en behandeling van sportblessures (zoals peesaandoeningenen) en ‘healthy active ageing’.

Dr. Ellen Oosting is fysiotherapeut en onderzoeker in Ziekenhuis Gelderse Vallei. In 2017 promoveerde ze op het onderwerp: “Optimization of physical functioning of patients before and after total hip arthroplasty”. Ze werkt bij de afdeling orthopedie en doet onderzoek naar de rol van voeding en beweging rondom een ziekenhuisopname of operatie.

Dr. ir. Mireille Baart studeerde Voeding en Gezondheid aan de Wageningen Universiteit en Epidemiologie aan de Universiteit Utrecht. Vervolgens deed ze promotieonderzoek naar het hemoglobine gehalte van bloeddonors bij Sanquin Research, waarna ze nog een aantal jaar werkte als postdoc bij Sanquin.

Sinds 2016 werkt ze als onderzoeker in Ziekenhuis Gelderse Vallei en aan de Wageningen Universiteit aan diverse projecten op het gebied van sport/beweging, voeding en gezondheid. In haar vrije tijd doet Mireille veel aan sport, dat is haar grote passie. Ze neemt regelmatig deel aan hardloopwedstrijden en triatlons. Haar persoonlijk hoogtepunt bereikte ze in 2017 toen ze Nederlands kampioen werd op de marathon.

Dr. Rieneke Terink studeerde celbiologie aan de Wageningen Universiteit en was vroeger professioneel wedstrijdzwemster (Ek’s, Wk’s en WorldCups). Ze promoveerde bij de Wageningen Universiteit op het onderwerp: effect van inspanning op de voedingsstatus, en de stress en immuunreactie. Momenteel werkt ze voor Ziekenhuis Gelderse Vallei en Eat2Move, waarbij nieuwe onderzoeken worden opgestart met een focus op voeding, gezondheid en bewegen. Bij SportsValley zal de focus voor Rieneke liggen op het (door)ontwikkelen van voedingsconcepten in de sportmedische zorg, kennis verspreiden en nieuwe samenwerkingen verkennen.

Orthopedisch chirurg Wybren van der Wal onderzoekt de behandelmogelijkheden rondom sportgerelateerd letsel aan de knie. Hij is betrokken bij verschillende studies naar de kruisbandreconstructies. 

Prof. dr. Hans Zwerver
Prof. dr. Hans Zwerver
dr Ellen Oosting
dr. Ellen Oosting
dr. ir. Mireille Baart
dr. ir. Mireille Baart
dr. Rieneke Terink
dr. Rieneke Terink
Wybren van der Wal
Wybren van der Wal
dr. Maartje Zengerink
dr. Maartje Zengerink

Lopende wetenschappelijke studies

Blessures en Sportgerelateerde problemen

Sports Valley / Ziekenhuis Gelderse Vallei en Wageningen Universiteit doen onderzoek naar de effecten van voeding en bewegen rondom een operatie. Onderzocht wordt het effect van eiwitten op pijn en ontstekingsreacties bij patiënten die een knie vervangende operatie hebben ondergaan. Met dit onderzoek kan het ziekenhuis het voedingsadvies rondom een operatie voor sporters en niet sporters met meer wetenschappelijke kennis onderbouwen.

Jaarlijks worden er meer dan 150 kruisbandoperaties uitgevoerd bij Sports Valley in Ziekenhuis Gelderse Vallei. Om bij te dragen aan wetenschappelijke kennis op het gebied van kruisband reconstructies neemt het ziekenhuis deel in een multicenter studie naar het beste type graft voor de kruisband. Deze studie vindt plaats in samenwerking met Orthopedie Centrum Oost Nederland in Hengelo en het Martini Ziekenhuis in Groningen. Grafttypes hamstrings, patellapees en quadricepspees worden vergeleken. Deelname vindt al dan niet plaats in overleg met de patiënt. De studie zal meerdere jaren lopen.

Overbelasting van / pijn aan de knieschijfpees komt veel voor bij sporters, vooral bij sporten waarbij veel wordt gesprongen. Daarom wordt dit ook wel eens de ‘Jumpers knee’ genoemd. De standaard behandeling van een ‘Jumpers knee’ verloopt nog niet optimaal en daarom is het wenselijk dat er onderzoek gedaan wordt naar nieuwe behandelmethodes. In de JUMPFOOD studie gaat prof. dr. Hans Zwerver met een onderzoeksteam een randomised controlled trial uitvoeren om een veelbelovende behandeling met beweegtherapie en voedingssupplementen te testen. Dit onderzoek zal waarschijnlijk halverwege 2021 uitgevoerd gaan worden.

Dit onderzoek wordt mede gefinancierd door een subsidie van €50.000,-.

De online tool NutriProfiel is aangepast voor sporters. De Eetscore vragenlijsten zijn aangepast en de (digitale) stroomlijn van sportmedisch onderzoek tot uitslag is ingevoerd. Binnenkort onderzoeken we of NutriProfiel Sport aansluit bij de wensen en verwachtingen van sporters. Hiervoor bieden we een aantal sporters die een sportmedisch onderzoek ondergaan bij Sports Valley gelijktijdig een NutriProfiel aan. Via NutriProfiel wordt dan de voedingsinname van de sporter gemeten en gekoppeld aan de vitaminestatus in het bloed. Nadien vragen wij de sporters wat zij van NutriProfiel Sport vonden. En of ze de adviezen blijven gebruiken.

In een mooie samenwerking met de WUR (Mireille Baart, Daan Groenendijk, Ben Witteman en Marco Mensink), SMC Papendal (Mannes Naeff), (Eelke Naeff student bij UVA-AMC ) en Sports Valley / ZGV (Hans Zwerver en Rieneke Terink) onderzoekt dit team de relatie tussen voeding en pees- en buikklachten bij een grote groep hardlopers.

Dit onderzoek wordt mede gefinancierd door een subsidie van €5000,-. 

Prof. dr. Hans Zwerver, dr. Marco Mensink, Caroline Roozenboom en Aveline Hylkema zijn bezig met een systematische literatuurstudie naar de relatie tussen voeding en pezen/peesblessures. Hiermee proberen zij informatie te verzamelen over wat er op dit moment al bekend is over dit onderwerp. Binnenkort willen zij dit manuscript publiceren en zal het ook online te lezen zijn.

Hardlopen is gezond, maar helaas kan hardlopen ook leiden tot blessures en andere klachten. Peesblessures en buikklachten zijn veel voorkomende problemen onder hardlopers, die zowel voor, tijdens als na het hardlopen kunnen optreden. Voeding speelt waarschijnlijk een belangrijke rol bij beide problemen, preventief of bij behandeling. In het “Eat2Run” onderzoek van Sports Valley / Ziekenhuis Gelderse Vallei,Wageningen Universiteit en van Sport Medisch Centrum Papendal wordt onderzoek gedaan naar de rol van voeding bij de ontwikkeling, de behandeling, en het voorkómen van peesblessures en buikklachten. 

Lees meer over het Eat2Run onderzoek. 

Topsportgeneeskunde

De topatleten die naar Sports Valley komen ondergaan diverse fysieke testen, waarbij hun fysiologisch en cardiologisch profiel wordt geanalyseerd. Deze gegevens worden verzameld en met goedkeuring van de atleten geanalyseerd en in geanonimiseerde vorm verwerkt in wetenschappelijke publicaties. Binnenkort hopen we de eerste onderzoeken te publiceren.

Omdat er veel topatleten naar Sports Valley komen, hebben we gegevens van een unieke populatie. Met goedkeuring van deze atleten hebben wij onderzoek gedaan naar hun zuurstoftransportcapaciteit. De resultaten worden binnenkort gepubliceerd in een artikel

Bewegen als medicijn

Covid-19 patiënten die niet op de IC hebben gelegen kunnen bij een traag en moeizaam herstel verwezen worden naar de CoFit polikliniek van Sports Valley / Ziekenhuis Gelderse Vallei. In de CoFit polikliniek worden deze patiënten begeleid bij hun herstel door middel van aandacht voor voeding en bewegen. Ook wordt er aandacht besteed aan slaap, ademhaling en mentale gezondheid. Een patiënt die bij de CoFit polikliniek komt, zal eerst diverse tests ondergaan (vragenlijsten, longfunctietest, longfoto, ECG, bloedmonsters, kracht- en inspanningstest en evtentueel aanvullende onderzoeken bij specialisten).

Een team van specialisten komt dan samen om het beste behandelprogramma samen te stellen, waar de patiënt dicht bij huis in de 1e lijn mee aan de slag gaat. Tussendoor is er contact met de patiënt om de vooruitgang bij te houden. Na 3 maanden komt de patiënt terug voor dezelfde testen om te zien of er vooruitgang is geboekt. De data van deze onderzoeken worden geanonimiseerd verwerkt om zo een goed overzicht te krijgen van welke behandelingen werken bij covid-19 patiënten en om zo bij te dragen aan meer kennis voor een optimaal herstel.

Publicaties

1.

ICON 2019: International Scientific Tendinopathy Symposium Consensus: Clinical Terminology.

Scott A, Squier K, Alfredson H, Bahr R, Cook JL, Coombes B, de Vos RJ, Fu SN, Grimaldi A, Lewis JS, Maffulli N, Magnusson SP, Malliaras P, Mc Auliffe S, Oei EHG, Purdam CR, Rees JD, Rio EK, Gravare Silbernagel K, Speed C, Weir A, Wolf JM, Akker-Scheek IVD, Vicenzino BT, Zwerver J.

Br J Sports Med. 2020 Mar;54(5):260-262. doi: 10.1136/bjsports-2019-100885. Epub 2019 Aug 9.

PMID: 31399426 No abstract available.

2.

ICON PART-T 2019-International Scientific Tendinopathy Symposium Consensus: recommended standards for reporting participant characteristics in tendinopathy research (PART-T).

Rio EK, Mc Auliffe S, Kuipers I, Girdwood M, Alfredson H, Bahr R, Cook JL, Coombes B, Fu SN, Grimaldi A, de Vos RJ, Lewis JS, Maffulli N, Malliaras P, Magnusson SP, Oei EHG, Purdam CR, Rees JD, Scott A, Gravare Silbernagel K, Speed C, Akker-Scheek IVD, Vicenzino BT, Weir A, Wolf JM, Zwerver J.

Br J Sports Med. 2020 Jun;54(11):627-630. doi: 10.1136/bjsports-2019-100957. Epub 2019 Sep 13.

PMID: 31519545

3.

How strong is the evidence that conservative treatment reduces pain and improves function in individuals with patellar tendinopathy? A systematic review of randomised controlled trials including GRADE recommendations.

Mendonça LM, Leite HR, Zwerver J, Henschke N, Branco G, Oliveira VC.

Br J Sports Med. 2020 Jan;54(2):87-93. doi: 10.1136/bjsports-2018-099747. Epub 2019 Jun 6.

PMID: 31171514

4.

ICON 2019-International Scientific Tendinopathy Symposium Consensus: There are nine core health-related domains for tendinopathy (CORE DOMAINS): Delphi study of healthcare professionals and patients.

Vicenzino B, de Vos RJ, Alfredson H, Bahr R, Cook JL, Coombes BK, Fu SN, Gravare Silbernagel K, Grimaldi A, Lewis JS, Maffulli N, Magnusson SP, Malliaras P, Mc Auliffe S, Oei EHG, Purdam C, Rees JD, Rio EK, Scott A, Speed C, Akker-Scheek IVD, Weir A, Wolf JM, Zwerver J.

Br J Sports Med. 2020 Apr;54(8):444-451. doi: 10.1136/bjsports-2019-100894. Epub 2019 Nov 4.

PMID: 31685525

5.

ICON 2019-international scientific tendinopathy symposium: building an ICONic tendon tower-launching a new era in clinical tendinopathy research.

Zwerver J, Mc Auliffe S, Rio EK, Scott A, Vicenzino BT, Weir A.

Br J Sports Med. 2020 Apr;54(8):442-443. doi: 10.1136/bjsports-2019-101214. Epub 2019 Oct 30.

PMID: 31666219 Free PMC article. No abstract available.

6.

Running a Marathon-Its Influence on Achilles Tendon Structure.

Rabello LM, Albers IS, van Ark M, Diercks RL, van den Akker-Scheek I, Zwerver J.

J Athl Train. 2020 Feb;55(2):176-180. doi: 10.4085/1062-6050-49-19. Epub 2020 Jan 14.

PMID: 31935137

7.

Preventing injuries among recreational adult volleyball players: Results of a prospective randomised controlled trial.

Gouttebarge V, Barboza SD, Zwerver J, Verhagen E.

J Sports Sci. 2020 Mar;38(6):612-618. doi: 10.1080/02640414.2020.1721255. Epub 2020 Jan 29.

PMID: 31992133 Clinical Trial.

8.

Bilateral changes in tendon structure of patients diagnosed with unilateral insertional or midportion achilles tendinopathy or patellar tendinopathy.

Rabello LM, van den Akker-Scheek I, Kuipers IF, Diercks RL, Brink MS, Zwerver J.

Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2020 May;28(5):1631-1638. doi: 10.1007/s00167-019-05495-2. Epub 2019 Apr 1.

PMID: 30937472 Free PMC article.

9.

Validity and reliability of a smartphone motion analysis app for lower limb kinematics during treadmill running.

Mousavi SH, Hijmans JM, Moeini F, Rajabi R, Ferber R, van der Worp H, Zwerver J.

Phys Ther Sport. 2020 May;43:27-35. doi: 10.1016/j.ptsp.2020.02.003. Epub 2020 Feb 8.

PMID: 32062587

10.

Association Between Clinical and Imaging Outcomes After Therapeutic Loading Exercise in Patients Diagnosed With Achilles or Patellar Tendinopathy at Short- and Long-Term Follow-up: A Systematic Review.

Rabello LM, van den Akker-Scheek I, Brink MS, Maas M, Diercks RL, Zwerver J.

Clin J Sport Med. 2020 Jul;30(4):390-403. doi: 10.1097/JSM.0000000000000624.

PMID: 29952842

11.

The Achilles tendon Total Rupture Score is a responsive primary outcome measure: an evaluation of the Dutch version including minimally important change.

Dams OC, Reininga IHF, Zwerver J, Diercks RL, van den Akker-Scheek I.

Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2020 Oct;28(10):3330-3338. doi: 10.1007/s00167-020-05924-7. Epub 2020 Mar 7.

PMID: 32146524 Free PMC article.

12.

[Preventing anterior cruciate ligament injury in children is effective].

van Meer BL, Zwerver J, Meuffels DE.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2020 Jun 4;164:D4978.

PMID: 32749809 Dutch.

13.

The effect of changing mediolateral center of pressure on rearfoot eversion during treadmill running.

Mousavi SH, van Kouwenhove L, Rajabi R, Zwerver J, Hijmans JM.

Gait Posture. 2020 Nov 3;83:201-209. doi: 10.1016/j.gaitpost.2020.10.032. Online ahead of print.

PMID: 33171373

14.

A physically active lifestyle is related to a lower level of skin autofluorescence in a large population with chronic-disease (LifeLines cohort).

Corine van de Zande S, de Vries JK, Akker-Scheek IVD, Zwerver J, Smit AJ.

J Sport Health Sci. 2020 Sep 26:S2095-2546(20)30123-X. doi: 10.1016/j.jshs.2020.09.007. Online ahead of print.

PMID: 32987221

15.

Implementing Individually Tailored Prescription of Physical Activity in Routine Clinical Care: Protocol of the Physicians Implement Exercise = Medicine (PIE=M) Development and Implementation Project.

Krops LA, Bouma AJ, Van Nassau F, Nauta J, van den Akker-Scheek I, Bossers WJ, Brügemann J, Buffart LM, Diercks RL, De Groot V, De Jong J, Kampshoff CS, Van der Leeden M, Leutscher H, Navis GJ, Scholtens S, Stevens M, Swertz MA, Van Twillert S, Van der Velde J, Zwerver J, Van der Woude LH, Van Mechelen W, Verhagen EA, Van Keeken HG, Van der Ploeg HP, Dekker R.

JMIR Res Protoc. 2020 Nov 2;9(11):e19397. doi: 10.2196/19397.

PMID: 33136060

1.

Association Between Preoperative Vitamin D Status and Short-Term Physical Performance after Total Hip Arthroplasty: A Prospective Study.

Visser E, de Roos NM, Oosting E, Endenburg SC, Dronkers JJ.

Ann Nutr Metab. 2018;73(3):252-260. doi: 10.1159/000492938. Epub 2018 Sep 25. PMID: 30253382; PMCID: PMC6214606.

2.

The Influence of Muscle Weakness on the Association Between Obesity and Inpatient Recovery From Total Hip Arthroplasty.

Oosting E, Hoogeboom TJ, Dronkers JJ, Visser M, Akkermans RP, van Meeteren NLU.

J Arthroplasty. 2017 Jun;32(6):1918-1922. doi: 10.1016/j.arth.2016.12.037. Epub 2016 Dec 27. PMID: 28110849.

3

Preoperative prediction of inpatient recovery of function after total hip arthroplasty using performance-based tests: a prospective cohort study.

Oosting E, Hoogeboom TJ, Appelman-de Vries SA, Swets A, Dronkers JJ, van Meeteren NL.

Disabil Rehabil. 2016;38(13):1243-9. doi: 10.3109/09638288.2015.1076074. Epub 2015 Aug 25. PMID: 26305296.

4

Preoperative home-based physical therapy versus usual care to improve functional health of frail older adults scheduled for elective total hip arthroplasty: a pilot randomized controlled trial.

Oosting E, Jans MP, Dronkers JJ, Naber RH, Dronkers-Landman CM, Appelman-de Vries SM, van Meeteren NL.

Arch Phys Med Rehabil. 2012 Apr;93(4):610-6. doi: 10.1016/j.apmr.2011.11.006. Epub 2012 Feb 24. PMID: 22365481.

5

Personal meaning in relation to daily functioning of a patient in physical therapy practice: narratives of a patient, a family member, and physical therapist.

Oosting E, Dronkers J, Hoogeboom T, van Meeteren N, Speelman WM.

Disabil Rehabil. 2018 May;40(10):1220-1226. doi: 10.1080/09638288.2017.1290153. Epub 2017 Feb 24. PMID: 28637149.

6

Preoperative therapeutic exercise in frail elderly scheduled for total hip replacement: a randomized pilot trial.

Hoogeboom TJ, Dronkers JJ, van den Ende CH, Oosting E, van Meeteren NL.

Clin Rehabil. 2010 Oct;24(10):901-10. doi: 10.1177/0269215510371427. Epub 2010 Jun 16. PMID: 20554640.

7

Therapeutic validity and effectiveness of preoperative exercise on functional recovery after joint replacement: a systematic review and meta-analysis.

Hoogeboom TJ, Oosting E, Vriezekolk JE, Veenhof C, Siemonsma PC, de Bie RA, van den Ende CH, van Meeteren NL.

PLoS One. 2012;7(5):e38031. doi: 10.1371/journal.pone.0038031. Epub 2012 May 31. PMID: 22675429; PMCID: PMC3364996.

8

Rationale and design of the PaTIO study: PhysiotherApeutic Treat-to-target Intervention after Orthopaedic surgery.

Groot L, Gademan MGJ, Peter WF, van den Hout WB, Verburg H, Vliet Vlieland TPM, Reijman M; PaTIO study group.


BMC Musculoskelet Disord. 2020 Aug 14;21(1):544. doi: 10.1186/s12891-020-03511-y. PMID: 32795283; PMCID: PMC7427768.

1.

Ionized and Total Magnesium Levels Change during Repeated Exercise in Older Adults.

Terink R, Balvers MG, Bongers CCWG, Eijsvogels TMH, Witkamp RF, Mensink M, Hopman MT, Klein Gunnewiek JMT.J Nutr Health Aging. 2019;23(6):595-601. doi: 10.1007/s12603-019-1205-y.PMID: 31233083

2.

Decrease in Ionized and Total Magnesium Blood Concentrations in Endurance Athletes Following an Exercise Bout Restores within Hours-Potential Consequences for Monitoring and Supplementation.

Terink R, Balvers MGJ, Hopman MT, Witkamp RF, Mensink M, Gunnewiek JMTK.Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2017 Jun;27(3):264-270. doi: 10.1123/ijsnem.2016-0284. Epub 2016 Dec 20.PMID: 27997264 Clinical Trial.

3.

Changes in iron metabolism during prolonged repeated walking exercise in middle-aged men and women.

Terink R, Ten Haaf D, Bongers CWG, Balvers MGJ, Witkamp RF, Mensink M, Eijsvogels TMH, Gunnewiek JMTK, Hopman MTE.Eur J Appl Physiol. 2018 Nov;118(11):2349-2357. doi: 10.1007/s00421-018-3961-5. Epub 2018 Aug 23.PMID: 30167958 Free PMC article.

4.

Cytokine responses to repeated, prolonged walking in lean versus overweight/obese individuals.

Verheggen RJHM, Eijsvogels TMH, Catoire M, Terink R, Ramakers R, Bongers CCWG, Mensink M, Hermus ARMM, Thijssen DHJ, Hopman MTE.J Sci Med Sport. 2019 Feb;22(2):196-200. doi: 10.1016/j.jsams.2018.07.019. Epub 2018 Jul 31.PMID: 30172615

5.

Changes in cytokine levels after prolonged and repeated moderate intensity exercise in middle‐aged men and women

R. Terink  C. C. W. G. Bongers  R. F. Witkamp   M. Mensink   T. M. Eijsvogels  J. M. T. Klein Gunnewiek  M. T. E. Hopman First published: 04 April 2018 https://doi.org/10.1002/tsm2.23

1

Dietary intake in the Lifelines Cohort Study: Baseline results from the Flower Food Frequency among 59,982 participants.

Baart AM, Brouwer-Brolsma EM, Perenboom CWM, de Vries JHM, Feskens EJM.

Nutrients 2022; 14:48.

2

Pitfalls in interpreting red blood cell parameters in elite high altitude and sea level athletes: a unique case series.

Baart AM, Klein Gunnewiek JMT, Balvers MGJ, Zwerver J, Vergouwen PCJ.

Physiological Reports 2021; 9:e14891.

3

Relationship between intake and plasma concentrations of vitamin B12 and folate in 873 adults with a physically active lifestyle: a cross-sectional study.

Baart AM, Balvers MGJ, de Vries JHM, ten Haaf DSM, Hopman MTE, Klein Gunnewiek JMT.

Journal of Human Nutrition and Dietetics 2021; 34:324-333.

4

Dietary intake of heme iron is associated with ferritin and hemoglobin levels in Dutch blood donors: results from Donor InSight.

Timmer TC, de Groot R, Rijnhart JJM, Lakerveld J, Brug J, Perenboom CWM, Baart AM, Prinsze FJ, Zalpuri S, van der Schoot CE, de Kort WLAM, van den Hurk K.

Haematologica 2020; 105:2400-2406.

5

Impact of risk-dependent interventions on low haemoglobin deferral rates in whole blood donors.

Baart AM, van den Hurk K, de Kort WLAM, Huis In 't Veld EMJ.

Vox Sanguinis 2020; 115:171-181.

6

Lifestyle behaviours, ethnicity and menstruation have little added value in prediction models for low haemoglobin deferral in whole blood donors.

Baart AM, van den Hurk K, de Kort WLAM, Huis In 't Veld EMJ.

Transfusion Medicine 2020; 30:16-22.

7

Reticulocyte hemoglobin content in a large sample of the general Dutch population and its relation to conventional iron status parameters.

Baart AM, Balvers MGJ, Hopman MTE, Eijsvogels TMH, Klein Gunnewiek JMT, van Kampen CA.

Clinica Chimica Acta 2018; 483:20-24.

8

Generalizability of Dutch prediction models for low hemoglobin deferral: a study on external validation and updating in Swiss whole blood donors.

Baart AM, Fontana S, Tschaggelar A, Heymans MW, de Kort WLAM.

Transfusion Medicine and Hemotherapy 2016; 43:1-8.

9

Hemoglobin Assessment: Precision and Practicability Evaluated in the Netherlands – the HAPPEN study.

Baart AM, de Kort WLAM, van den Hurk K, Pasker-de Jong PCM.

Transfusion 2016; 56:1984-1993.

10

Minimum donation intervals should be reconsidered in order to decrease low hemoglobin deferral in whole blood donors: an observational study.

Baart AM, van den Hurk K, de Kort WLAM.

Transfusion 2015; 55:2641-2644.

11

Prevalence and determinants of declining versus stable hemoglobin levels in whole blood donors.

Nasserinejad K, van Rosmalen J, van den Hurk K, Baart AM, Hoekstra T, Rizopoulos D, Lesaffre E, de Kort WLAM.

Transfusion 2015; 55:1955-1963.

12

Prediction of hemoglobin levels in whole blood donors: how to model donation history.

Baart AM, Vergouwe Y, Atsma F, Moons KGM, de Kort WLAM.

Transfusion 2014; 54:925-932.

13

External validation and updating of a Dutch prediction model for low hemoglobin deferral in Irish whole blood donors.

Baart AM, Atsma F, McSweeney E, Moons KGM, Vergouwe Y, de Kort WLAM.

Transfusion 2014; 54:762-769.

14

Zinc protoporphyrin levels have added value in the prediction of low hemoglobin deferral in whole blood donors.

Baart AM, de Kort WLAM, Moons KGM, Atsma F, Vergouwe Y.

Transfusion 2013; 53:1661-1669.

15

High prevalence of sub-clinical iron deficiency in whole blood donors not deferred for low hemoglobin.

Baart AM, van Noord PAH, Vergouwe Y, Moons KGM, Swinkels DW, Wiegerinck ET, de Kort WLAM, Atsma F.

Transfusion 2013; 53:1670-1677.

16

Predicting hemoglobin levels in whole blood donors using transition models and mixed effect models.

Nasserinejad K, de Kort WLAM, Baart AM, Komárek A, van Rosmalen J, Lesaffre E.

BMC Medical Research Methodology 2013; 13:62.

17

Development and validation of a prediction model for low hemoglobin deferral in a large cohort of whole blood donors.

Baart AM, de Kort WLAM, Atsma F, Moons KGM, Vergouwe Y.

Transfusion 2012; 52:2559-2569.

18

Prediction of low hemoglobin levels in whole blood donors.

Baart AM, de Kort WLAM, Moons KGM, Vergouwe Y.

Vox Sanguinis 2011; 100:204-211.


1.

Posterolateral corner reconstruction in combined injuries of the knee: Improved stability with Larson's fibular sling reconstruction and comparison with LaPrade anatomical reconstruction.
van Gennip S, van der Wal WA, Heesterbeek PJC, Wymenga AB, Busch VJJF.
Knee. 2020 Jan;27(1):124-131. doi: 10.1016/j.knee.2019.09.008. Epub 2019 Dec 26.
PMID: 31883859

2.

[Groin pain in athletes].
Sanders RJ, Kokshoorn AP, Kolkman KA, van der Wal WA, van Loon CJ.
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7787.
PMID: 25315329 Review. Dutch.

3.

Anatomical superficial medial collateral ligament reconstruction with posteromedial capsule reefing successfully restores valgus knee laxity.
van der Wal WA, Van Gennip S, Heesterbeek PJ, Busch VJ, Wymenga AB.
Acta Orthop Belg. 2020 Mar;86(1):69-76.
PMID: 32490776

4.

Anatomical reconstruction of posterolateral corner and combined injuries of the knee.
van der Wal WA, Heesterbeek PJ, van Tienen TG, Busch VJ, van Ochten JH, Wymenga AB.
Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2016 Jan;24(1):221-8. doi: 10.1007/s00167-014-3369-7. Epub 2014 Oct 10. PMID: 25300363

5.

The natural course of chronic exertional compartment syndrome of the lower leg.
van der Wal WA, Heesterbeek PJ, Van den Brand JG, Verleisdonk EJ.
Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2015 Jul;23(7):2136-41. doi: 10.1007/s00167-014-2847-2. Epub 2014 Jan 29. PMID: 24474581

6.

Fibrous dysplasia of bone associated with soft-tissue myxomas as well as an intra-osseous myxoma in a woman with Mazabraud's syndrome: a case report.
van der Wal WA, Unal H, de Rooy JW, Flucke U, Veth RP.
J Med Case Rep. 2011 Jun 27;5:239. doi: 10.1186/1752-1947-5-239.
PMID: 21707965
Free PMC article.

7.

Virtual reality training for endoscopic surgery: voluntary or obligatory?
van Dongen KW, van der Wal WA, Rinkes IH, Schijven MP, Broeders IA.
Surg Endosc. 2008 Mar;22(3):664-7. doi: 10.1007/s00464-007-9456-9.
PMID: 17704889
Free PMC article.

8.

[Spondylodiscitis as cause of unexplained fever].
van der Wal WA, Oner FC.
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007 Nov 10;151(45):2485-90.
PMID: 18062589 Dutch.

1.

Arthroscopic talar dome access by anterior and posterior arthroscopy quantified by 3D computed tomography

M. Zengerink, M. Foumani, L. Blankevoort, G.J.Tuijthof, C.N. van Dijk

In progress

2.

Size, location and geometry of osteochondral talar lesions

M. Zengerink, C.N. van Dijk

In progress

3

Impaction bone grafting and a cemented cup after acetabular fracture

E. Bronsema, M.A. te Stroet, M. Zengerink, A. van Kampen, B.W. Schreurs

Int Orthop. Dec;38(12):2441-6

4

Chapter 10: Meta-analysis on therapy

Book: Talar OCD With special emphasis on Diagnosis, Planning and Rehabilitation

M. Zengerink, C.N. van Dijk

Editors: C.N. van Dijk, J.G. Kennedy

5

Chapter 10: Meta-analysis on therapy

Book: Talar OCD With special emphasis on Diagnosis, Planning and Rehabilitation

M. Zengerink, C.N. van Dijk

Editors: C.N. van Dijk, J.G. Kennedy

6

Size, location and geometry of osteochondral talar lesions

M. Zengerink, C.N. van Dijk

In progress

7

Arthroscopic talar dome access by anterior and posterior arthroscopy quantified by 3D computed tomography

M. Zengerink, M. Foumani, L. Blankevoort, G.J.Tuijthof, C.N. van Dijk

In progress

8

Response to: comment on “complications in ankle arthroscopy”: Anatomy, an important factor to avoid complications related to ankle arthroscopy

M. Zengerink, C.N. van Dijk

Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. Jul;21(7):1710-1, 2013

9

Complications in ankle arthroscopy

M. Zengerink, C.N. van Dijk

Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 20(8):1420-31, 2012

10

C.J. van Bergen, M. Zengerink, L. Blankevoort, M.N. van Sterkenburg, J. van Oldenrijk, C.N. van Dijk

Novel metallic implantation technique fot osteochondral defects of the medial talar dome

Acta Orthop; Aug;81(4):495-502, 2010

11

The natural history of osteochondral lesions in the ankle

C.N. van Dijk, M.L. Reilingh, M. Zengerink, C.J. van Bergen

Instr Course Lect. 2010; 59: 375-86, 2010

12

Osteochondral defects in the ankle: why painful?

C.N. van Dijk, M.L. Reilingh, M. Zengerink, C.J. van Bergen

Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc; 18(5):570-80, 2010

13

Treatment of osteochondral lesions of the talus: a systematic review

M. Zengerink, P.A. Struijs, J.L. Tol

Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc; 18(2): 238-46, 2010

14

A soccer player with idiopathic osteonecrosis of the complete lateral talar

dome: a case report

J.N. Doornberg, P.A. de Leeuw, M. Zengerink, C.N. van Dijk

Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc; 17(8): 985-9, 2009

15

Determination of consistent patterns of range of motion in the ankle joint with a computed tomography stress-test

G.J. Tuijthof, M. Zengerink, L. Beimers, R. Jonges, M. Maas, C.N. van Dijk, L. Blankevoort

Clin Biomech; 24(6): 517-23, 2009

16

Current Concepts: Treatment of osteochondral ankle defects

M. Zengerink, I. Szerb, L. Hangody, R.M. Dopirak, R.D. Ferkel, C.N. van Dijk

Foot and Ankle Clinics; 11(2): 331-359, 2006

17

Chapter: Osteochondral defects

Book: Football Traumatology: Current Concepts: From prevention to treatment

M. Zengerink, C.N. van Dijk

Editor: P. Volpi

18

Behandeling van Osteochondraaldefecten van de talus

M. Zengerink, C.N. van Dijk

Geneeskunde en Sport; 39(1): 29-34, 2006

19

Acetabular bone impaction grafting and a cemented cup after acetabular fracture

B.W. Schreurs, M. Zengerink, M.L.M. Welten, A. van Kampen, T.J.J.H. Slooff

Clinical Orthopaedics and Related Research; 437: 145-151, 2005

Onderzoekspartners

Eat2Move
Eat2Move
1f5d956d-bb78-422c-b298-9b300aa8eed0
Alliantie Voeding in de Zorg
sportinnovator-centrum-nutritional-status-en-health
Sportinnovator Centrum Nutritional Status & Health
wur
Wageningen University & Research
Warning

Warning

Invalid configuration found. Contact the administrator.