Veelgestelde vragen JUMPFOOD-studie

Kan ik tijdens het onderzoek gewoon blijven sporten?

U kunt gewoon door blijven sporten als uw blessure dat toelaat.

Kan ik tijdens de onderzoeksperiode zelf ook andere behandelaars bezoeken?

U bent helaas niet vrij om andere behandelaars te bezoeken naast je behandeling binnen ons onderzoek wanneer het deze blessure betreft. Dit omdat het de onderzoeksresultaten kan beïnvloeden.

Waar moet ik naar toe voor de verschillende bezoeken?

Wij streven er naar een onderzoekslocatie in uw regio aan te bieden.

Wat zijn de voordelen van deelname voor mij?

Op dit moment is het nog niet z eker of het gelatine/vitamine C supplement uw voordeel biedt. Dat is namelijk wat we met deze studie willen onderzoeken. U wordt natuurlijk wel gratis onderzocht en behandeld door sportartsen en fysiotherapeuten. Ook maakt u kans op het winnen van één van de drie smartwatches ter waarde van 250 euro.

Wat zijn de nadelen van deelname voor mij?

Nadelen zijn dat er een zeer kleine kans op bijwerkingen is.

Hoe wordt er omgegaan met mijn privacy?

Wanneer de resultaten van het onderzoek gepubliceerd worden zal uw naam niet genoemd worden, u blijft dus anoniem. Ook zullen wij zorgvuldig omgaan met uw gegevens en deze niet doorspelen aan derden buiten het onderzoek. Alle gegevens die we van u krijgen gedurende de studie zullen verbonden worden aan een code, die verbonden is aan uw naam. Niemand weet dus welke gegevens van wie zijn, alleen de onderzoeker zelf.

Waarom moeten deelnemers tussen de 18 en 40 jaar zijn?

Hoe ouder men wordt hoe meer factoren er mee zullen spelen bij het al dan niet genezen van een sportblessure. Dat maakt het moeilijker om te onderzoeken wat het effect van de therapie precies is. In dit onderzoek hebben wij er daarom voor gekozen te onderzoeken of en hoe effectief een gelatine/vitamine C supplement is in deze specifieke leeftijdscategorie.

Wat houdt een ‘toestemmingsverklaring’ precies in?

Als u besluit mee te werken aan het onderzoek vragen wij u een formulier te ondertekenen. Door ondertekening van dit formulier (‘toestemmingsverklaring’ of ‘informed consent’) stemt u in met deelname aan dit onderzoek. De arts ondertekent het formulier ook en bevestigt daarmee dat hij/zij u geïnformeerd heeft over het onderzoek, een informatiebrief heeft gegeven en bereid is om waar mogelijk in te gaan op nog opkomende vragen. In het toestemmingsformulier kunt u aangeven of u in de toekomst wel of niet opnieuw benaderd wilt worden voor vervolgonderzoek. Dit zouden wij kunnen doen voor eventueel (vervolg)onderzoek naar oorzaak, diagnostiek en behandeling van de springersknie.

Als ik een toestemmingsverklaring teken, zit ik dan aan het onderzoek vast?

Deelname aan het onderzoek is altijd vrijwillig. U heeft te allen tijde het recht om zonder opgave van redenen af te zien van verdere deelname aan het onderzoek. Ook wanneer u schriftelijk hebt verklaard te willen deelnemen.

Zijn er bij dit onderzoek ook medicijnen betrokken?

Nee, bij dit onderzoek gaat het om het testen van een natuurlijk voedingssupplement, en geen farmaceutische medicijnen. Er wordt alleen van u verwacht dat u dit voedingssupplement dagelijks inneemt. U wordt niet geïnjecteerd met een geneesmiddel. Bij het onderdeel ‘wat is het gelatine/vitamine C supplement’ kunt u meer lezen over wat dit nu precies inhoudt.

Staat het gelatine/vitamine C en het placebo supplement op de dopinglijst?

Nee, de supplementen die in dit onderzoek gebruikt worden, staan niet op de dopinglijst. Het zijn natuurlijke supplementen die u zo kunt gebruiken zonder dat het uw sportprestatie positief beïnvloedt.

Terug naar informatie over de JUMPFOOD-studie.