Veelgestelde vragen JUMPFOOD-studie


U kunt gewoon door blijven sporten als uw blessure dat toelaat.

U bent helaas niet vrij om andere behandelaars te bezoeken naast uw behandeling binnen ons onderzoek wanneer het deze blessure betreft. Dit omdat het de onderzoeksresultaten kan beïnvloeden.

Wij streven er naar één onderzoekslocatie in uw regio aan te bieden.

Op dit moment is het nog niet zeker of het collageen en vitamine C poeder u voordeel biedt. Dat is namelijk wat we met deze studie willen onderzoeken. U wordt natuurlijk wel gratis onderzocht en behandeld door sportartsen en fysiotherapeuten. Uw knieschijfpees wordt in dit onderzoek met de nieuwste beeldvormingstechnieken beoordeeld. Hiermee krijgt u inzicht in de situatie van uw knie, de gezondheid van de pees en het herstel van uw blessure. En hierbij ontvangt u ook gedegen advies over het revalidatietraject en een begeleiding in de geleidelijke terugkeer naar uw gewenste sport. Ook ontvangt u al uw persoonlijke resultaten die we gedurende de studie van u krijgen.

Nadelen zijn dat er een zeer kleine kans op buikklachten is door het collageen poeder.

Wanneer de resultaten van het onderzoek gepubliceerd worden zal uw naam niet genoemd worden, u blijft dus anoniem. Ook zullen wij zorgvuldig omgaan met uw gegevens en deze niet doorspelen aan derden buiten het onderzoek. Alle gegevens die we van u krijgen gedurende de studie zullen verbonden worden aan een code, die verbonden is aan uw naam. Deze coderingslijst is door niemand in te zien behalve het onderzoeksteam. Niemand weet dus welke gegevens van wie zijn, alleen het onderzoeksteam.

Hoe ouder men wordt hoe meer factoren er mee zullen spelen bij het al dan niet genezen van een sportblessure. Dat maakt het moeilijker om te onderzoeken wat het effect van de therapie precies is. In dit onderzoek hebben wij er daarom voor gekozen te onderzoeken of en hoe effectief een collageen en vitamine C poeder is in deze specifieke leeftijdscategorie.

Als u besluit mee te werken aan het onderzoek vragen wij u een formulier te ondertekenen. Door ondertekening van dit formulier (‘toestemmingsverklaring’ of ‘informed consent’) stemt u in met deelname aan dit onderzoek. De arts ondertekent het formulier ook en bevestigt daarmee dat hij/zij u geïnformeerd heeft over het onderzoek, een informatiebrief heeft gegeven en bereid is om waar mogelijk in te gaan op nog opkomende vragen. In het toestemmingsformulier kunt u aangeven of u in de toekomst wel of niet opnieuw benaderd wilt worden voor vervolgonderzoek. Dit zouden wij kunnen doen voor eventueel (vervolg)onderzoek naar oorzaak, diagnostiek en behandeling van de springersknie.

Deelname aan het onderzoek is altijd vrijwillig. U heeft te allen tijde het recht om zonder opgave van redenen af te zien van verdere deelname aan het onderzoek. Ook wanneer u schriftelijk hebt verklaard te willen deelnemen.

Nee, bij dit onderzoek gaat het om het testen van een natuurlijk voedingssupplement, en geen farmaceutische medicijnen. Er wordt alleen van u verwacht dat u dit voedingssupplement dagelijks inneemt. U wordt niet geïnjecteerd met een geneesmiddel. Bij het onderdeel ‘wat is het supplement’ kunt u meer lezen over wat dit nu precies inhoudt.

Nee, de poeders die in dit onderzoek gebruikt worden, staan niet op de dopinglijst. Het zijn supplementen die u zo kunt gebruiken zonder dat het uw sportprestatie positief beïnvloedt. Bij twijfel kunt u een sportdiëtist raadplegen of de dopingautoriteit.