Sportinnovator Centrum Nutritional Status & Health

In het Sportinnovator Centrum bundelen Ziekenhuis Gelderse Vallei en Wageningen University & Research hun kennis van voedingswetenschap, slaap, gezondheid en sportgeneeskunde voor optimale sportbelastbaarheid.

Het centrum wil de ontwikkeling van hoogwaardig toepasbare kennis en wetenschappelijk onderbouwde vernieuwingen voor de sport versnellen. In het centrum werken wetenschappers, sportpartners, marktpartijen en zorginstellingen samen aan, op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde, concepten voor advies en innovatieve producten om voedingsconditie en gezondheid te bevorderen en individuele sportbelastbaarheid vast te stellen.

Belastbaarheid

‘We willen onze kennis van voedingsstatus en slaap uitdiepen en inzetten om het regime rond inspanning, herstel en adaptatie, en daarmee belastbaarheid, te verbeteren. Dit kan leiden tot bijvoorbeeld nieuwe persoonlijke voedingsadviezen rond trainingen en wedstrijden van sporters’, aldus Marco Mensink, universitair docent. ‘In het centrum wordt nauw samengewerkt met de topsportartsen van Ziekenhuis Gelderse Vallei. Zo worden de innovaties samen met de praktijk ontwikkeld en getoetst om de beste zorg en begeleiding te leveren.’

Toepassing in de zorg

De deskundigheid van het centrum wordt ook gebruikt voor optimaal herstel van patiënten, bijvoorbeeld na een operatie. Zo kunnen bijvoorbeeld nieuwe screeningsinstrumenten helpen bij vroegtijdige signalering van overbelasting en bij advisering op maat. Dit geldt zowel voor topsporters, breedtesporters als patiënten.

Kijk voor meer informatie op de website van het Sportinnovator Centrum Nutritional Status en Health. Liever het nieuws via social media volgen? Dat kan ook, volg het centrum op Facebook, Twitter of LinkedIn.

Sportinnovator-centra

Sportinnovator-centra zijn ontmoetings- en broedplaatsen waar onderzoekers, ondernemers, overheden en sportorganisaties structureel samenwerken aan vernieuwingen die: bijdragen aan de topsport, sportparticipatie en/of een actieve leefstijl; bijdragen aan de kennisbasis voor sport; zorgen voor economisch rendement of maatschappelijke waarde opleveren. Het nieuwe centrum Nutritional Status & Health gaat dit jaar met de Sportinnovator centra Sportcentrum Papendal -TeamNL Innovation Center en KNVB Campus de samenwerking uitbouwen in projecten rond voeding, voedselconsumptie en gezondheid.