Sportinnovator Centrum Sports Valley

Heeft u een innovatieve vraag? Neem contact met ons op!

  • Rieneke Terink, onderzoeker en projectcoördinator Sports Valley: rterink@zgv.nl

Sportinnovatorcentrum Sports Valley optimaliseert sportbelastbaarheid en gezondheid van de sporter door verdieping en inzet van kennis over voedingsstatus en slaaphygiëne.

Sportinnovatorcentrum Sports Valley versnelt hoogwaardig toepasbare kennis en onderbouwde innovaties voor de sport door bundeling van voedingswetenschap, slaapkennis en expertise in gezondheid van topsporters. Wetenschap, sportpartners, marktpartijen en zorgpraktijk werken aan onderbouwde concepten in monitoring, advies en innovatieve producten om de voedingsstatus, gezondheid en belastbaarheid te bevorderen. Het centrum heeft de positie en het netwerk om doorontwikkeling voor recreatieve sporters, consumenten en patiënten te faciliteren.

Loketfunctie

Het centrum fungeert als het loket waar topsporters, breedtesporters, sportbegeleiders, patiënten, consumenten, organisaties, bedrijven en overheden terecht kunnen met vragen over kennis en innovaties op het gebied van voeding, slaap en (sport)belastbaarheid.

Dienstverlening

Het centrum biedt diverse state-of-the art faciliteiten voor metingen en testen. Zowel Wageningen University & Research als Ziekenhuis Gelderse Vallei beschikken over diverse laboratoria en faciliteiten. Door het ontwikkelen van innovatieve concepten willen we de dienstverlening verder uitbreiden. Recent ontwikkelde concepten zijn NutriProfiel en de Melatoninecheck.

Sportinnovatorcentrum Sports Valley ontwikkelt innovatieve concepten op het gebied van voeding en slaap. Deze bieden wij aan voor sporters, patiënten, consumenten, onderzoekers en andere geïnteresseerden. Tevens beschikt het centrum over een ruim aanbod van faciliteiten voor diverse metingen en testen.

NutriProfiel meet de volgende vitaminewaarden in bloed: foliumzuur, vitamine B6, vitamine B12 en vitamine D. Daarnaast analyseert NutriProfiel het voedingspatroon op basis van de ‘Eetscore’, een korte voedingsvragenlijst. Op basis van bloedwaarden en een vergelijking van de voedingsinname met de Richtlijnen Goede Voeding wordt een persoonlijk voedingsadvies gegeven waarmee vitaminewaarden op peil kunnen worden gebracht en gehouden.

Slaapstoornissen zijn vaak een gevolg van stoornissen in de biologische klok. Dergelijke stoornissen kunnen behandeld worden door toediening van melatonine of lichttherapie. Met behulp van de Melatoninecheck kunnen stoornissen in de biologische klok worden opgespoord en kan worden vastgesteld op welk tijdstip melatonine of lichttherapie het best toegediend kan worden bij slaapstoornissen. Tevens kan met de melatoninecheck worden nagegaan of melatonine in de juiste dosis wordt toegediend. Op basis van melatoninewaarden in speeksel en gegevens uit een slaapdagboek wordt een persoonlijk advies opgesteld.

Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium (KCHL)

Het Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium (KCHL) van Ziekenhuis Gelderse Vallei onderzoekt allerlei lichaamsvloeistoffen (bloed, speeksel, urine, ontlasting) op klinisch-chemische componenten en lichaamscellen. Het KCHL beschikt onder andere over een LCMS (liquid chromatography and mass spectrometry) waarmee onder meer de bloedstatus van vitamines bepaald kan worden.

Performance Laboratory

Het performance laboratory van Ziekenhuis Gelderse Vallei beschikt over apparatuur voor inspanningstesten (CPET, cardiopulmonary exercise testing), krachtmetingen (Biodex, isokinetisch), voeding en beweging gerelateerde metabole stresstesten, het meten van lichaamssamenstelling en belangrijke functionele gezondheidsparameters.

Nutrigenomics and metabolism laboratory

De afdeling Humane Voeding en Gezondheid van Wageningen University & Research beschikt over vier laboratoria. Het ‘nutrigenomics and metabolism laboratory’ beschikt over apparatuur om de invloed van nutriënten op genexpressie te onderzoeken, zoals real-time PCR en high density microarray analyse.

Polymorphism Laboratory

Het ‘polymorphism laboratory’ van Wageningen University & Research beschikt over apparatuur voor detectie van genetische polymorfismen. Met behulp van PCR-RFLP/RLB technieken kunnen de volgende polymorfismen gedetecteerd worden: GSTM1/GSTT1, GSTM3, GSTP1, ACE, MTHFR, HAEM, NOS, VDR, NAT1 and NAT2.

Chemical laboratory

Het ‘chemical laboratory’ van Wageningen University & Research beschikt over apparatuur waarmee nutriënten en metaboliten in voedingsmiddelen bepaald kunnen worden, zoals GC en HPLC systemen. Dit laboratorium levert data voor het Nederlands Voedingsstoffenbestand (NEVO), dat gegevens bevat over de samenstelling van voedingsmiddelen die in Nederland regelmatig worden gebruikt of die van belang zijn voor bepaalde groepen in de bevolking.

Physiological laboratory

Het ‘physiological laboratory’ van Wageningen University & Research beschikt over apparatuur voor het meten van onder andere lichaamssamenstelling en energiegebruik, zowel in rust als tijdens inspanning. Tevens beschikt het laboratorium over uitgebreide mogelijkheden om cardiovasculair functioneren te bepalen.

Onderzoek

Binnen het centrum worden onderzoeksprojecten geïnitieerd en gerealiseerd. Het centrale thema is voedingsstatus en slaaphygiëne in relatie tot inspanning, herstel en adaptatie, en daarmee belastbaarheid en gezondheid van de sporter. De projecten zijn gericht op het ontwikkelen en valideren van innovatieve concepten die support geven in trainings- en wedstrijdschema’s van (top)sporters. Onderzoek vindt plaats binnen het centrum, maar er wordt ook samengewerkt met andere partijen.

Voor iedere (top)sporter en zijn / haar begeleidingsteam zijn inzichten in gezondheid en belastbaarheid essentieel. Op basis van dit inzicht kan een trainings- of wedstrijdschema op- of bijgesteld worden om optimaal te kunnen trainen en te presteren en om overtraining te voorkomen. Voedingsstatus en slaaphygiëne spelen een cruciale rol hierin. Het centrale thema van het centrum is dan ook voedingsstatus en slaaphygiëne in relatie tot inspanning, herstel en adaptatie, en daarmee belastbaarheid en gezondheid van de sporter. De onderzoeksprojecten zijn gericht op het ontwikkelen en valideren van innovatieve concepten die support geven in trainings- en wedstrijdschema’s van (top)sporters.

De onderzoeksresultaten en innovatieve concepten zijn niet alleen bruikbaar voor topsporters en breedtesporters, maar ook in revalidatietrajecten van sporters en voor mensen die na een jarenlange inactieve leefstijl beginnen met bewegen. Dit geldt ook voor ouderen en voor patiënten die herstellen van een ziekte of operatie. Fysiologisch gezien zijn er veel overeenkomsten tussen voorbereiding op en het herstel van een fysiek zware sportinspanning en een grote operatie of ingrijpende behandeling. Het lichaam levert in beide gevallen een topprestatie, waarbij inzicht in de optimale belastbaarheid van belang is. We behalen een unieke synergie door de vertaling van onderzoeksresultaten bij sporters naar de zorg.

In de onderzoeksprojecten wordt gewerkt volgens het 3V-principe. Dit staat voor verkennen (ophalen van de vraag), valideren (ontwikkelen van producten en testen in ‘proeftuinen’) en valoriseren (implementatie van nieuwe testen en tools in de sport(medische)praktijk).

Projecten

Als sporter weet je dat je goed voor je lijf moet zorgen en dat goede voeding daarbij essentieel is. Maar wat is goede voeding? Welk dieet past bij welke sport? Wat is wetenschappelijk bewezen en hoe kun je zelf goede keuzes maken? De antwoorden vind je in de e-Learning Voeding & Sport. De e-Learning is te volgen via de website van de NTFU.

De basis leermodule bestaat standaard uit 5 modules:

  • Introductie in sportvoeding
  • Energie, temperatuur en vocht
  • Macronutriënten
  • Micronutriënten
  • Supplementen

De keuzemodules zijn:

  • Bal- en teamporters
  • Jeugdsporters
  • Krachtsporters
  • Master sporters

Betrouwbare kennis voor sportbonden en opleidingen

De e-learning wordt onder andere ook aangeboden bij 8 sportbonden, dit zijn: Atletiekunie, Basketball Nederland, KNGU, KNKV, KNLTB, KNSB, Nederlands Handbal Verbond, Nederlandse Toer Fiets Unie en Nevobo. Daarnaast volgen ook studenten van de Hogeschool van Amsterdam de e-learning in hun Minor Voeding.

Samenwerking

Deze E-learning is een samenwerking tussen Wielersportbond NTFU, Wageningen University & Research en Sports Valley.

NutriProfiel geeft op basis van vitaminewaarden in bloed, gemeten in het laboratorium, en het voedingspatroon, vastgesteld met de Eetscore vragenlijst, een persoonlijk voedingsadvies. De Eetscore en het NutriProfiel voedingsadvies zijn ontwikkeld voor de gemiddelde Nederlandse bevolking. In dit project worden de Eetscore en het NutriProfiel voedingsadvies toegesneden op de sporter. Hiertoe wordt in eerste instantie de Eetscore aangepast op basis van literatuur en reeds beschikbare gegevens. De aangepaste Eetscore wordt in tweede instantie gevalideerd onder sporters. Daarnaast wordt onderzocht of het NutriProfiel voedingsadvies adequaat is voor sporters. Op basis van de resultaten wordt NutriProfiel Sporters ontwikkeld.

Dit project is uitgevoerd in samenwerking met Sportinnovator Centrum KNVB Campus. Studenten van Wageningen University & Research werkten in het kader van het vak ‘Academic Consultancy Training’ aan het optimaliseren van voedingsadvies tijdens het revalidatieproces van geblesseerde voetballers. Het project heeft interessante en bruikbare resultaten opgeleverd!

Studenten van Wageningen University & Research werkten in het kader van het vak ‘Academic Consultancy Training’ aan een project over de voedingsbehoeften van tienerzwemmers. Dit project is uitgevoerd in samenwerking met Nextline. De resultaten zijn zeer bruikbaar voor zowel Nextline als Sportinnovator Center Sports Valley.

Voor dit multidisciplinaire project werkt Papendal samen met Sport Medisch Centrum Papendal (SMCP), Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) en de Wageningen Universiteit (WUR). Het project wordt financieel ondersteund door de Provincie Gelderland binnen de subsidie- regeling sport en innovatie. Dit project heeft als doelstelling inzicht te geven in welke (nieuwe) parameters, die van invloed zijn op de fitheid van de (top)sporter, interessant en relevant zijn om te meten. Daarnaast wordt er onderzocht hoe de resultaten van deze metingen geïmplementeerd kunnen worden in de training. Aangezien veel parameters beïnvloed kunnen worden met voeding kan er met de resultaten van de Papendal Fit Food Meter een beter voedingsadvies gegeven worden ter ondersteuning van herstel en prestatie van topsporters.

We ontwikkelen een zogenaamde ‘Massive Open Online Course (MOOC)’ met de naam: Nutrition, Exercise and Sports. Dit online vak zal in november dit jaar (2019) gelanceerd worden op edX, een wereldwijd platform voor onderwijs en leren waar online vakken van hoge kwaliteit worden aangeboden. Het vak heeft als doel de leerlingen te leren hoe voeding ondersteunend kan zijn bij sport en prestatie. Het vak kan door iedereen met interesse in voeding en sport worden gevolgd, bijvoorbeeld: sporters, coaches of sportdiëtisten. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: basis sportfysiologie en sportvoedingswetenschap, voedingsaspecten van sport (o.a. macronutriënten en energie metabolisme), voedingsstrategieën, micronutriënten en supplementen, en voeding en sport met betrekking tot gezonder ouder worden.

We participeren in een project met de naam ‘EatMyRide’ samen met team EatMyRide, TeamSunweb, CS030, SportinnovatorNL-centrum Team NL InnovationCenter, Sportcentrum Papendal en Plat4Mation. EatMyRide is een te ontwikkelen app die kan voorspellen hoeveel, wat en wanneer wielrenners moeten eten voorafgaand, tijdens en na afloop van iedere sportactiviteit. Iedere wielrenner heeft een eigen profiel met informatie als gewicht, hartslagzones, VO₂ max en prestaties. Aan de hand van het profiel voorspelt de app voorafgaand aan iedere nieuwe rit nauwkeurig de energiebehoeften per minuut (en dus het voedingsadvies). Hierdoor kan voeding bijdragen aan het optimaliseren van hun prestatie en herstel. Bekijk hieronder het EatMyRide filmpje.

Afspelen
EatMyRide - Instantly create the best cycling foodplan for you!