Fysiotherapeuten

Sports Valley vormt samen met sportfysiotherapeuten uit de regio ROF Gelderse Vallei het netwerk VKB. Samen schreven ze protocollen voor ingrepen en behandelingen rondom de knie.

Protocollen knie

Netwerk VKB

Bekijk hier een overzicht van de deelnemende fysiotherapiepraktijken uit de regio.