Verwijzers

Bent u arts, huisarts, specialist of een andere partner in de zorg? Sports Valley van Ziekenhuis Gelderse Vallei biedt u verschillende diensten op het gebied van verwijzen en ketenzorg.

Verwijzen via Zorgdomein

Wanneer u een patiënt heeft met sportgerelateerde klachten, kunt u verwijzen via het zorgpad Sports Valley in Zorgdomein. Uw patiënt kan dan binnen één week terecht bij Sports Valley voor een consult of radiologisch onderzoek zoals een MRI, echo of CT.

U vindt het zorgpad Sports Valley in Zorgdomein onder de specialismen sportgeneeskunde en sportorthopedie. Het zorgpad is bedoeld voor alle sporters: van recreatieve sporters tot topsporters.