'Een win-win situatie voor alle partijen'

Tijdens deze crisis hebben wij sinds 30 maart ondersteuning van 6 artsen en 12 verpleegkundigen op de IC’s en de spoedeisende hulp (SEH) van ons ziekenhuis. We zijn heel blij met hun inzet en de verlenging daarvan door minister Bijleveld van Defensie tot 8 mei a.s. Ik was benieuwd naar hoe het defensiepersoneel in ons ziekenhuis ‘is geland’ en naar de ervaringen van de afgelopen periode. Daarover sprak ik met een algemeen verpleegkundige (AMV’er) van Defensie en met een gespecialiseerd verpleegkundige en tevens tijdelijke crisiscoördinator bij SEH van ons ziekenhuis.

Goed van start

De AMV’er vertelt dat de ervaringen heel positief zijn. ‘We zijn goed opgevangen door het team. Toen we binnenkwamen was het nog goed te doen en de collega’s namen de tijd om uitleg te geven. Ik hoor ook positieve geluiden van onze collega's die op de IC werken. Ook zij zijn goed opgevangen en er zijn duidelijke afspraken gemaakt, omdat het daar natuurlijk nog complexer is met alles wat je om je heen hebt. Er wordt ook goed gecommuniceerd: als er aanpassingen zijn in het beleid, koppelen arts-assistenten dat ook direct terug.’

Het was al heel snel normaal dat ze er waren

Ook onze SEH-verpleegkundige is heel blij met de inzet van de verpleegkundigen van Defensie. ‘In de eerste weken werkten we met een dubbel buddy-systeem, zodat ze konden wennen. Maar al vrij snel gaven de verpleegkundigen van Defensie aan dat ze meer wilden doen. Toen zijn ze gaandeweg aangewezen als eerste persoon naast de SEH-verpleegkundigen. En voor sommige dingen ook zelfstandig, want iedereen van hen is BIG geregistreerd. Het was daardoor al heel snel normaal dat ze er waren.’

Win-win situatie

Ik vraag de AMV’er of hij het ook echt als leerzaam ervaart in de zin dat hij ervaring opdoet die hij straks bij zijn onderdeel weer kan gebruiken? ‘Zeker! Op rustigere momenten kunnen we ook mee naar binnen, om daar onze lering uit te trekken. Want tussendoor komen er ook niet covid-19 patiënten binnen, bijvoorbeeld mensen die een ongeluk hebben gekregen of een fractuur hebben. Dat is een win-win situatie: jullie worden geholpen en wij doen weer ervaring op.’

Hij vertelt dat hij normaal gesproken alle handelingen doet die vóór ziekenhuisopname aan de orde komen. En dat er daarbij vaak primitief moet worden gewerkt, met beperkte middelen en minimale diagnostische mogelijkheden. ‘Ik ben in 2007 en 2008 in Afghanistan geweest en vorig jaar in Mali. Toen draaiden we een ‘Role 1’, dat moet je zien als een soort kleine huisartsenpost met een trauma-bed. Dus als het nodig was, konden we trauma's opvangen. Alleen na het stabiliseren houdt het op. Dan moeten de patiënten weg, want we hebben geen OK en geen beeldvormende mogelijkheden. We konden alleen een heel summier lab doen. Hier heb je zoveel meer mogelijkheden. Maar ook de verschillende patiënten die we zien en met elkaar bespreken: ‘Waar denk jij aan? Wat zou het kunnen zijn? Dus dat is mooi en beeldvormend.’

Ze laten zich de kop niet gek maken

Onze SEH-verpleegkundige vertelt dat de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen van de mensen van Defensie hem het meeste opvalt. ‘Dat is enorm. Als je zegt ‘help me even’, dan is het meteen geregeld of in gang gezet. De snelheid daarin is opzienbarend. En ook de manier van communiceren: snel, open, eerlijk, duidelijk. Laatst hadden we hier een reanimatie en daar stond Niels gewoon tussen het team. Op dag 1 moest hij nog wennen en op dag 10 staat hij te reanimeren.’ De AMV’er vult aan: ‘Het is daarbij wel heel mooi dat je vanuit de SEH-collega’s dat vertrouwen ook krijgt.’

Ik vraag aan hem hoe het komt dat dat mensen bij Defensie dat aanpassingsvermogen zo ontwikkelen. ‘Dat leer je vooral in de situaties waarin komt en waarin je soms ook echt alleen elkaar hebt. Bijvoorbeeld tijdens een actie in Afghanistan. Die zou 7 dagen duren en dat werden er 19. Dan zit je daar in een voorterrein met je rugzakje en daarmee moet je het dan doen. Dan moet je je wel aanpassen en er met elkaar het beste van maken.’

Die ervaringen brengen de AMV’er en zijn collega’s dus ook mee. Onze SEH-verpleegkundige daarover: ‘Dat merk je, want zij laten zich de kop niet gek maken. Dat zie je ook in hun werkwijze en rust. Bijvoorbeeld in een reactie bij zo’n reanimatie. Die is niet: ‘ik heb dat hier nog niet meegemaakt en ik vind het spannend’, maar: ‘wat moet ik doen?’. Ook daardoor is het net alsof ze hier al jaren rondlopen.’

Dit moeten we borgen voor de toekomst

Ik vertel dat ik in alle gesprekken die ik in deze periode voer, vraag naar de zaken die we vanuit deze crisis zeker vast moeten houden. Wat willen de AMV’er en onze SEH-verpleegkundige behouden?

Onze SEH-verpleegkundige: ‘De kameraadschap en de connecties. We hebben nu mensen van de landmacht, de luchtmacht en de marine rondlopen. Hoe mooi is het als we dit soort dingen kunnen borgen voor de toekomst, zodat wij hen kunnen opleiden naar een hoger niveau? En zij ons kunnen ondersteunen met al hun ervaringen?’ De AMV’er vult aan: ‘Ja, dat zou heel mooi zijn. Want als je kijkt naar mijn functie bij Defensie, dan zijn dit juist de mooie plekken om in een veilige setting ervaring op te doen met verschillende trauma’s en andere ziektebeelden. In de dagelijkse praktijk zijn die plekken vaak zeldzaam. Daarom hoop ik dat ziekenhuizen in het hele land zien dat hier meerwaarde in zit.’

We concluderen dat de inschatting die we in ons ziekenhuis van tevoren maakten klopt, namelijk dat de inzet van Defensiepersoneel op de IC's en de SEH een heel goede match is. Het is een echte win-win situatie voor alle partijen. En door deze crisis heeft iedereen op de SEH en de IC’s ook ervaren dat het zo makkelijk kan. We gaan dus zeker kijken hoe we dit ook naar de toekomst toe kunnen bestendigen.