Nieuws over staking 20 november

In de media heeft u waarschijnlijk al gezien dat zorgpersoneel eventueel staakt op woensdag 20 november. 

De situatie in ons ziekenhuis: De vakbonden en het actiecomité hebben aan de raad van bestuur gemeld en bevestigd dat de polikliniek plastische chirurgie, de afdelingen recovery en anesthesie zondagsdiensten zullen draaien. Op andere afdelingen zijn er dus geen zondagsdiensten.

De afspraken van slechts een beperkt aantal patiënten wordt afgezegd, omdat het ziekenhuis tijdig heeft geanticipeerd op de situatie. Deze patiënten krijgen uiterlijk 15 november bericht dat hun afspraak niet doorgaat.

Er zullen die dag drie OK’s bemenst worden door operatie-assistenten, anesthesie-assistenten en de daarbij behorende capaciteit aan recoverymedewerkers. Voor spoed, HTO en chirurgische oncologie is er een OK-programma. Daarnaast is ook de minimale bezetting op de polikliniek plastische chirurgie gewaarborgd.

Clinic

De Clinic is op dezelfde dag als de landelijke staking. We nemen aan dat de Clinic vooralsnog geen hinder ondervindt van de staking en laten deze dan ook doorgaan.