Informatie over nep ziekenhuis website / Information about fake hospital website

Ik heb een mail gehad met een baan/vacature aanbod van Ziekenhuis Gelderse Vallei, is deze mail wel echt?

Ziekenhuis Gelderse Vallei mailt niet actief over vacatures of baan aanbiedingen. De mail die u heeft ontvangen is nep. Op onze website www.werkenbijgeldersevallei.nl staan onze actuele vacatures. Hier kan iedereen op reageren. Ook kunt u zich hier aanmelden voor een ‘jobalert’, dan ontvangt u bericht bij nieuwe vacatures in uw vakgebied.

I have received an e-mail with a job / vacancy offer from Gelderse Vallei Hospital, was this e-mail sent by you?

Gelderse Vallei Hospital does not actively email vacancies or job offers. The mail you received is fake. Our current vacancies are on our website www.werkenbijgeldersevallei.nl. Everyone can respond to this. You can also register here for a "job alert", then you will be notified of new vacancies in your field.

2. Wat kan ik doen als ik twijfels heb over een e-mail die ik ontvang van Ziekenhuis Gelderse Vallei?

Indien u twijfels heeft over een mail die u van ons ontvangt: neem dan contact op met onze Patiëntenservice via (0318) 43 43 45. Of onze receptie via (0318) 43 43 43. Zij kunnen u verder helpen.

What can I do if I have doubts about an e-mail that I receive from the Gelderse Vallei Hospital?

If you have any doubts about an e-mail that you receive from us: please contact our Patient Service via (0318) 43 43 45. Or our reception via (0318) 43 43 43. They can help you further.

Om welke nep website gaat het?

  • Het website adres van de nep website was: www.geldersevalei.nl Er mist in dit website adres een L in vallei. Deze nep website bestaat inmiddels niet meer en is offline gehaald. 
  • Www.geldersevallei.nl, de website waar u nu bent, is onze echte website.

Which website is fake?

  • The website address of the fake website was: www.geldersevalei.nl An L in valley is missing in this website address. This fake website no longer exists and has been taken offline. 
  • Www.geldersevallei.nl, the website where you are now, is our real website.

Zijn mijn patiëntengevens veilig?

Er zijn geen redenen om aan te nemen dat uw patiëntengegevens in gevaar zijn.

Is my personal data safe?

There are no reasons to believe that your personal information is at risk.

5. Wat doet het ziekenhuis tegen dit verkeerd gebruik van naam, logo en foto’s?

Wij hebben dit bij de politie gemeld.

What does the hospital do about this use of name, logo and photos?

We have reported this to the police.

Wat is het doel van deze nep website?

De website wordt gebruik door een malafide organisatie. Het doel van de website is dat mensen geld overmaken voordat ze mogen solliciteren op een functie waarin absurd veel geld wordt verdiend.

What is the purpose of this fake website?

The website is used by a rogue organization. The purpose of the website is that people transfer money before they can apply for a position in which an absurd amount of money is earned.