Algemene informatie

Bent u een verwijzer, apotheker, zorginstelling of andere partner in de zorg? Dan vindt u hier algemene informatie voor u en uw patiënten.

Overzicht algemene informatie

  • Bibliotheek
  • Contact met Huisartsen Service Bureau
  • Scholing
  •  Verwijzen
  • Zorgverleners

Bibliotheek

De medische bibliotheek is vooral bedoeld voor alle medewerkers van het ziekenhuis. Daarnaast kunnen behandelaren uit de regio gebruik maken van diensten van de bibliotheek.

Contact met Huisartsen Service Bureau

Met vragen, complimenten, klachten, nieuws en adreswijzigingen kunt u contact opnemen met het Huisartsen Service Bureau (HSB).

Scholing

De WDH Gelderse Vallei organiseert onafhankelijke, geaccrediteerde (na)scholing voor huisartsen, doktersassistentes en praktijkondersteuners.

Verwijzen

Voor het verwijzen van patiënten werkt Ziekenhuis Gelderse Vallei met de digitale applicatie ZorgDomein. 

Zorgverleners

Bekijk de lijst van zorgverleners werkzaam bij Ziekenhuis Gelderse Vallei. Ook kunt u het profiel en foto per zorgverlener bekijken.