Verwijzen

Voor het verwijzen van patiënten werkt Ziekenhuis Gelderse Vallei met de digitale applicatie ZorgDomein.

Doorverwijzen en diagnostiek aanvragen

U kunt via ZorgDomein patiënten digitaal doorverwijzen naar Ziekenhuis Gelderse Vallei of de poliklinieken in de buitenlocaties Barneveld, ETC. Ook kunt u de vele vormen van diagnostiek digitaal aanvragen, zoals functieonderzoek of laboratoriumbepalingen.

In ZorgDomein ziet u direct de meest actuele gegevens van ons ziekenhuis, zoals het zorgaanbod en de wachttijden per locatie. Ook zorgt het digitaal doorverwijzen voor een duidelijkere communicatie en een betere afstemming tussen de verwijzer en het ziekenhuis, waardoor het verwijstraject voor de patiënt soepeler verloopt.

Contactpersoon ZorgDomein

De coördinator van ZorgDomein is Suzan de Vries. Ook kunt u contact opnemen via het Huisartsen Service Bureau (HSB).