Clinic 2019: Sterk netwerk

De juiste zorg op de juiste plek door de juiste persoon

Landelijk is JZOJP (de juiste zorg op de juiste plek) een veel gebruikte term. In onze regio werken wij in de 1e en 2e lijn al langer samen aan een ander perspectief. De behoefte aan zorg groeit immers en de zorg wordt steeds complexer. Het gaat daarom over zorg die vooral ánders is ingericht dan nu, met als inzet: zoveel mogelijk behoud van gezondheid en zelfstandigheid in de eigen omgeving van de patiënt.

In een rondetafelgesprek vertellen bestuurders over wat dit betekent voor hun organisatie of achterban en in de workshops komt aan de orde wat JZOJP betekent voor specifieke zorg. Wat betekent het voor uw patiënt, voor u, voor uw werk, uw praktijk?

Opnieuw mogen we dit jaar een 1e-2e-lijnsprijs uitreiken. De prijs gaat traditiegetrouw naar een persoon of groep die een belangrijke bijdrage levert of heeft geleverd aan de samenwerking in de regio tussen de 1e en 2e lijn en dit jaar in het bijzonder aan JZOJP. De prijs bestaat uit een bronzen beeldje van een dokterstas en een juryrapport.

Aan het eind van de Clinic ligt er voor elke deelnemer een leuke attentie klaar, volledig in stijl met het thema.

Nieuwsgierig? Meld u aan en doe mee.

Programma

  • 16.00 uur Inloop
  • 16.30 uur Opening en welkom door Mirjam van ’t Veld, voorzitter raad van bestuur Ziekenhuis Gelderse Vallei. Uitreiking Clinic-prijs 2019 door Ronald Hendrikse, medisch directeur Huisartsen Gelderse Vallei
  • 16.45 uur Rondetafelgesprek onder leiding van Ton Knevel Bestuurders gaan in gesprek over wat JZOJP betekent voor hun organisatie: wat gaat er veranderen en welke uitdagingen liggen daarachter? Met Kars Hazelaar (Opella), Ronald Hendrikse (HAGV), Ton Poos (Vilente), Frans Timmer (Vereniging Medische Staf van ZGV) en Mirjam van ’t Veld (ZGV)
  • 17.00 uur Workshopronde 1
  • 18.00 uur Workshopronde 2
  • 19.00 uur Workshopronde 3
  • 20.00 uur Buffet

Lees meer over de workshops (pdf, 409KB).

Aanmelden

This portlet is not configured, or the settings are incorrect. Use "Edit Shared Settings" to select an application, or contact your administrator for assistance.
The form you are attempting to access is unavailable. Try again later, or contact a system administrator for assistance.
Loading...