Klinisch-chemisch en hematologisch laboratorium

Het Klinisch-chemisch en hematologisch laboratorium (KCHL) houdt zich bezig met het onderzoek van klinisch-chemische componenten en lichaamscellen in allerlei lichaamsvloeistoffen. Zoals bloed, urine, ontlasting en speeksel.

Verwijst u regelmatig patiënten naar het klinisch-chemisch en hematologisch laboratorium van Ziekenhuis Gelderse Vallei? Op deze pagina vindt u onze contactgegevens, informatie over onze diensten en de bepalingenwijzer. Ook vindt u hier een beknopte wegwijzer naar patiënteninformatie.

Het KCHL valt onder Dicoon. Dicoon is het uitvoerende laboratorium voor Ziekenhuis Gelderse Vallei. Dicoon is opgericht door Ziekenhuis Gelderse Vallei, Rijnstate uit Arnhem en CWZ uit Nijmegen.


Wat doet het KCHL?

Bloedprikken (bloedafname)

Bloedprikken is mogelijk op vele locaties binnen en buiten Ziekenhuis Gelderse Vallei. Bekijk hier alle locaties voor bloedprikken en het inleveren van ander lichaamsmateriaal.

Thuis prikken

Kan een patiënt niet naar de prikpost komen? Dan kan deze aan huis geprikt worden. De huisartsenpraktijk kan dit telefonisch aanvragen via het intercollegiale telefoonnummer (0318) 624191. Dit nummer is bereikbaar binnen kantoortijden (9.00 – 16.30 uur). Buiten deze uren belt u het telefoonnummer voor patiënten: (0318) 623632. Zorgt u er in alle gevallen voor dat de patiënt over een volledig ingevuld aanvraagformulier beschikt.

Spoedaanvragen thuis prikken

Is er een spoedaanvraag voor thuis prikken? Als die telefonisch is gedaan op werkdagen vóór 11:00 uur, kunnen de medewerkers op route die dezelfde dag verrichten. In uitzonderingsgevallen kan ook later op de dag nog een spoedafname worden gedaan. De aanvragend (huis)arts moet hierover zelf bellen met de trombosedienst.

Bepalingenwijzer

In de bepalingenwijzer vindt u informatie over de bepalingen die het KCHL en MML en het apotheeklaboratorium verrichten.

Rapportage KCHL en doorbelbeleid

Laboratoriumuitslagen worden gerapporteerd aan de aanvragend arts. Als er alarmerende waarden zijn, worden die telefonisch doorgegeven. Dit zijn waarden die buiten de grenzen liggen zoals vastgesteld door de klinisch chemicus. De grenzen van deze waarden staan vermeld op de lijst van doorbelgrenzen analyseresultaten KCHL. Huisartsen krijgen resultaten van cito onderzoek altijd telefonisch te horen. Mits het telefoonnummer waar naar doorgebeld moet worden op de aanvraag vermeld staat

Online bestellen laboratoria

Bent u huisarts en externe aanvrager in de regio Gelderse Vallei? Dan kunt u snel en gemakkelijk online uw bestellingen doorgeven aan het laboratorium.

Point of care testen (POCT) in de huisartsenpraktijk

Laboratorium diagnostiek vindt niet meer uitsluitend plaats op het centrale laboratorium in het ziekenhuis. De huisarts past de point of care testen (POCT) ook in de 1e lijn toe.

Trials

Nieuwe medicijnen en behandelmethoden worden eerst getest, voordat ze beschikbaar komen. Dit gebeurt in klinische trials en tijdens wetenschappelijk onderzoek.

Wegwijzer naar patiënteninformatie over onze laboratoria

Wilt u voor uw patiënt informatie opzoeken? Klik op de gewenste informatie:

De uitkomsten van het bloedonderzoek door het klinisch chemisch en hematologisch laboratorium (KCHL) van Ziekenhuis Gelderse Vallei komen tot stand overeenkomstig de geldende richtlijnen en procedures zoals beschreven in de eisen voor een geaccrediteerd laboratorium. Het KCHL kan bloed afnemen en op verzoek doorsturen naar een andere zorginstantie. Ziekenhuis Gelderse Vallei en het KCHL kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het verdere gebruik van de uitslagresultaten bij eventuele vervolgonderzoeken door derde zorginstanties.

Het Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium (KCHL) heeft een ISO15189 accreditatie onder nummer RvA testen M203.

Zie website van de RvA voor de scope van de accreditatie: www.rva.nl > Geaccrediteerde organisaties > Zoek op accreditatienummer M203

Onderzoeken die niet door het KCHL worden uitgevoerd, worden uitbesteed aan verwijzingslaboratoria. Onderzoeken die elders zijn verricht worden gerapporteerd onder eind verantwoordelijkheid van het KCHL. Alle gerapporteerde resultaten vallen binnen de scope van accreditatie volgens ISO15189 verleend door de RvA aan het verwijzingslaboratorium, tenzij anders vermeld. Het verwijzingslaboratorium en het ISO15189 accreditatie nummer is terug te vinden in het verwijzingslaboratoria register.

Mocht u vragen of suggesties hebben over onze website/bepalingen om deze te verbeteren, neem dan contact met ons op.