Klinisch-chemisch en hematologisch laboratorium

Het Klinisch-chemisch en hematologisch laboratorium (KCHL) houdt zich bezig met het onderzoek van klinisch-chemische componenten en lichaamscellen in allerlei lichaamsvloeistoffen. Zoals bloed, urine, ontlasting en speeksel.

Verwijst u regelmatig patiënten naar het klinisch-chemisch en hematologisch laboratorium van Ziekenhuis Gelderse Vallei? Op deze pagina vindt u onze contactgegevens, informatie over onze diensten en de bepalingenwijzer. Ook vindt u hier een beknopte wegwijzer naar patiënteninformatie.

Wat doet het KCHL?

Bloedprikken (bloedafname)

Bloedprikken is mogelijk op vele locaties binnen en buiten Ziekenhuis Gelderse Vallei. Bekijk hier alle locaties voor bloedprikken en het inleveren van ander lichaamsmateriaal.

Thuis prikken

Kan een patiënt niet naar de prikpost komen? Dan kan deze aan huis geprikt worden. De huisartsenpraktijk kan dit telefonisch aanvragen via het intercollegiale telefoonnummer (0318) 624191. Dit nummer is bereikbaar binnen kantoortijden (9.00 – 16.30 uur). Buiten deze uren belt u het telefoonnummer voor patiënten: (0318) 623632. Zorgt u er in alle gevallen voor dat de patiënt over een volledig ingevuld aanvraagformulier beschikt.

Spoedaanvragen thuis prikken

Is er een spoedaanvraag voor thuis prikken? Als die telefonisch is gedaan op werkdagen vóór 11:00 uur, kunnen de medewerkers op route die dezelfde dag verrichten. In uitzonderingsgevallen kan ook later op de dag nog een spoedafname worden gedaan. De aanvragend (huis)arts moet hierover zelf bellen met de trombosedienst.

Bepalingenwijzer

In de bepalingenwijzer vindt u informatie over de bepalingen die het KCHL en MML en het apotheeklaboratorium verrichten.

Rapportage KCHL en doorbelbeleid

Laboratoriumuitslagen worden gerapporteerd aan de aanvragend arts. Als er alarmerende waarden zijn, worden die telefonisch doorgegeven. Dit zijn waarden die buiten de grenzen liggen zoals vastgesteld door de klinisch chemicus. De grenzen van deze waarden staan vermeld op de lijst van doorbelgrenzen analyseresultaten KCHL (pdf, 16KB). Huisartsen krijgen resultaten van cito onderzoek altijd telefonisch te horen. Mits het telefoonnummer waar naar doorgebeld moet worden op de aanvraag vermeld staat

Online bestellen laboratoria

Bent u huisarts en externe aanvrager in de regio Gelderse Vallei? Dan kunt u snel en gemakkelijk online uw bestellingen doorgeven aan het laboratorium.

Point of care testen (POCT) in de huisartsenpraktijk

Laboratorium diagnostiek vindt niet meer uitsluitend plaats op het centrale laboratorium in het ziekenhuis. De huisarts past de point of care testen (POCT) ook in de 1e lijn toe.

Trials

Nieuwe medicijnen en behandelmethoden worden eerst getest, voordat ze beschikbaar komen. Dit gebeurt in klinische trials en tijdens wetenschappelijk onderzoek.

Wegwijzer naar patiënteninformatie over onze laboratoria

Wilt u voor uw patiënt informatie opzoeken? Klik op de gewenste informatie: