Point of care testing (POCT) in de huisartsenpraktijk

Laboratorium diagnostiek vindt niet meer uitsluitend plaats op het centrale laboratorium in het ziekenhuis. De huisarts past de point of care testing (POCT) ook in de 1e lijn toe.

Veelgebruikte POCT in de huisartsenpraktijk zijn:

  • urinescreening
  • glucose
  • Hb
  • CRP-bepalingen

Het Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium (KCHL) van Ziekenhuis Gelders Vallei faciliteert de huisarts bij de implementatie en de uitvoering van POCT testen. Tegelijkertijd waarborgt het KCHL de kwaliteit van deze decentrale diagnostiek.

Kwaliteit POCT

De kwaliteit van POCT diagnostiek wordt onder andere gewaarborgd door:

  • betrouwbare apparatuur die een juist en precies resultaat levert. Het resultaat is vergelijkbaar met de resultaten van de laboratoriumtest.
  • periodieke controle van de POCT apparatuur. Dit gebeurt door KCHL-medewerkers van het POCT kwaliteitsteam. Hiermee wordt de betrouwbaarheid van de meting gewaarborgd.
  • training van de medewerkers en doktersassistenten. De training behandelt het hele traject van afname, analyse en gerapporteerde resultaat. De bekwaamheid van de praktijkmedewerker wordt beoordeeld en – bij goed gevolg - beloond met een bekwaamheidsverklaring. De bekwaamheidsverklaring is 3 jaar geldig en wordt verlengd als de medewerker opnieuw een toets met goed gevolg heeft afgelegd.

Wilt u meer informatie? Neem contact op met de klinisch chemicus of POCT-coördinator via (0318) 43 30 25.

Meer over POCT

Meer informatie in de Richtlijn POCT in de Huisartsenvoorziening 2015 (pdf, 183KB).