Trials

Nieuwe medicijnen en behandelmethoden worden eerst getest, voordat ze beschikbaar komen. Dit gebeurt in klinische trials en tijdens wetenschappelijk onderzoek.

De onderzoeksvragen komen van behandelaars uit het ziekenhuis zelf. En gebeuren op initiatief van (farmaceutische) bedrijven, onderzoekers uit andere ziekenhuizen en de Wageningen Universiteit.

Commissie

De Beoordelings Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (BCWO) beoordeelt de lokale haalbaarheid van voorgenomen wetenschappelijk onderzoek in Ziekenhuis Gelderse Vallei. De commissie adviseert de raad van bestuur van het ziekenhuis hierover.

De betrokkenheid en activiteiten van het KCHL bij trials en medisch wetenschappelijk onderzoek kunnen bestaan uit:

  • advisering over bepalingen met betrekking tot de onderzoeksvraag
  • preanalytische ondersteuning, waaronder de bloedafname
  • uitvoeren van analyses en de rapportage hiervan
  • opslag en verzending van materialen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jacques Veeken, kwaliteitsfunctionaris KCHL. Telefoon: (0318) 43 40 00.