Medisch microbiologisch laboratorium

Verwijst u regelmatig patiënten naar het medisch microbiologisch laboratorium (MML) van Ziekenhuis Gelderse Vallei? Op deze pagina vindt u informatie over onze diensten.

Wat doet het Medisch microbiologisch laboratorium?

Het MML in Ziekenhuis Gelderse Vallei houdt zich bezig met diagnostiek, de therapie en de preventie van infectieziekten die worden veroorzaakt door micro-organismen. De afdeling werkt in opdracht van medisch specialisten van Ziekenhuis Gelderse Vallei, huisartsen, GGD-artsen, verloskundigen en zorginstellingen in de regio.

Onderzoek MML

Op het medisch microbiologisch laboratorium wordt onderzoek gedaan naar infectieziekten die worden veroorzaakt door micro-organismen zoals:

  • bacteriën
  • virussen
  • schimmels en gisten
  • parasieten (met name protozoa en wormen)

Deze micro-organismen kunnen worden opgespoord door direct of indirect onderzoek. Het overzicht van onderzoeken die het laboratorium verricht, vindt u in de bepalingenwijzer.

Onderzoek door het MML

Hier vindt u meer informatie over:

Cito aanvragen MML

Het is altijd mogelijk om spoedonderzoek te laten doen vanwege medisch noodzakelijke redenen. De arts streept op het aanvraagformulier de mogelijkheid “cito” aan en vermeldt het telefoonnummer waar de uitslag naar doorgebeld moet worden. Spoedonderzoeken gebeuren alleen in overleg met de artsen-microbioloog. Vermeld bij prikaccidenten altijd of het de bron betreft of het slachtoffer. Vermeld ook de gewenste onderzoeken.

Voor spoedaanvragen buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de dienstdoende medewerker. Dit kan via de receptie van het ziekenhuis, op telefoonnummer (0318) 43 43 43.

Registratie en rapportage

Alle uitslagen worden uitsluitend gerapporteerd aan de aanvragend arts. Dit gebeurt telefonisch, schriftelijk of digitaal. Alle persoonsinformatie en medische informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Registratiesystemen zijn alleen toegankelijk voor daartoe bevoegde personen.

Interpretatie uitslagen

Op de uitslagrapportage wordt, waar mogelijk, een interpretatie van de uitslag vermeld. Voor een goede interpretatie en advies zijn de volgende gegevens van belang:

  • aard van de klachten
  • eerste ziektedag
  • mogelijk gebruik van antibiotica
  • mogelijk verblijf in het buitenland

Specifieke interpretatie infectieziekten:

Meer over onze laboratoria

Bij het onderdeel voor patiënten staat de volgende informatie:

Suggestieformulier

Het is altijd mogelijk om als huisarts of verpleeginstelling een suggestie voor een eventuele verbetering bij ons in te dienen. U kunt uw suggestie via ons speciale formulier eenvoudig versturen. 

Laboratorium medische microbiologie Ede

Het Laboratorium medische microbiologie Ede voldoet aan accreditatie EN ISO 15189:2012 onder registratienummer M226.