Medisch microbiologisch laboratorium

Het MML in Ziekenhuis Gelderse Vallei houdt zich bezig met diagnostiek, de therapie en de preventie van infectieziekten die worden veroorzaakt door micro-organismen. De afdeling werkt in opdracht van medisch specialisten van Ziekenhuis Gelderse Vallei, huisartsen, GGD-artsen, verloskundigen en zorginstellingen in de regio. Op deze pagina vindt u informatie over onze diensten. Het MML valt onder Dicoon.

Dicoon is het uitvoerende laboratorium voor Ziekenhuis Gelderse Vallei. Dicoon is opgericht door Ziekenhuis Gelderse Vallei, Rijnstate uit Arnhem en CWZ uit Nijmegen.

Op het medisch microbiologisch laboratorium wordt onderzoek gedaan naar infectieziekten die worden veroorzaakt door micro-organismen zoals:

  • bacteriën
  • virussen
  • schimmels en gisten
  • parasieten (met name protozoa en wormen)

Deze micro-organismen kunnen worden opgespoord door direct of indirect onderzoek. Het overzicht van onderzoeken die het laboratorium verricht, vindt u in de bepalingenwijzer.

Hier vindt u meer informatie over:


Het is altijd mogelijk om spoedonderzoek te laten doen vanwege medisch noodzakelijke redenen. De arts streept op het aanvraagformulier de mogelijkheid “cito” aan en vermeldt het telefoonnummer waar de uitslag naar doorgebeld moet worden. Spoedonderzoeken gebeuren alleen in overleg met de artsen-microbioloog. Vermeld bij prikaccidenten altijd of het de bron betreft of het slachtoffer. Vermeld ook de gewenste onderzoeken.

Voor spoedaanvragen buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de dienstdoende medewerker. Dit kan via de receptie van het ziekenhuis, op telefoonnummer (0318) 43 43 43.

Noodprocedure uitval Zorgdomein
Als het door uitval van Zorgdomein niet mogelijk is om digitaal microbiologisch onderzoek aan te vragen, kunt u via onderstaande link het aanvraagformulier uitprinten en invullen. 

Download hier het formulier:
'Nood aanvraagformulier voor medisch microbiologisch onderzoek'

Toegang zorgdomein
Heeft u nog geen toegang tot zorgdomein dan kunt u hier een account aanvragen

Handleiding digitaal aanvragen
Heeft u extra hulp nodig, dan kunt u hier de handleiding digitaal aanvragen Zorgdomein downloaden. 

Op de uitslagrapportage wordt, waar mogelijk, een interpretatie van de uitslag vermeld. Voor een goede interpretatie en advies zijn de volgende gegevens van belang:

  • aard van de klachten
  • eerste ziektedag
  • mogelijk gebruik van antibiotica
  • mogelijk verblijf in het buitenland

Specifieke interpretatie infectieziekten:

Bij het onderdeel voor patiënten staat de volgende informatie:

Het Medisch microbiologisch laboratorium (MML) heeft een ISO15189 accreditatie onder nummer RvA testen M226.

Onderzoeken die niet door het MML worden uitgevoerd, worden uitbesteed aan verwijzingslaboratoria. Onderzoeken die elders zijn verricht worden gerapporteerd onder eind verantwoordelijkheid van het MML. Alle gerapporteerde resultaten vallen binnen de scope van accreditatie volgens ISO15189 verleend door de RvA aan het verwijzingslaboratorium, tenzij anders vermeld. Het verwijzingslaboratorium en het ISO15189 accreditatie nummer is terug te vinden in het verwijzingslaboratoria register (pdf, 460 KB)