Insturen van afnamemateriaal naar laboratorium

Hieronder leest u hoe u afnamemateriaal kunt insturen naar onze laboratoria.

Voor het insturen van afnamemateriaal zijn 2 zaken nodig:

 • het aanvraagformulier
 • een correcte vermelding aan de buitenkant van het materiaal

Invullen aanvraagformulier

Zet de volgende gegevens op het aanvraagformulier:

 • naam aanvragend arts, plaatsnaam en artscode
 • naam en voorletters patiënt
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • PIN-nummer (alleen voor patiënten van Ziekenhuis Gelderse Vallei)
 • geboortedatum
 • datum en tijd van afname
 • soort materiaal en specificatie van de afnamelocatie bij pus, uitstrijken etc
 • klinische gegevens
 • vraagstelling
 • gebruikte antibiotica of antivirale medicatie

Vermelden buitenkant materiaal

 • naam en voorletters patiënt
 • geboortedatum
 • datum en tijd van afname
 • soort materiaal

De verantwoordelijkheid voor het vaststellen van de identiteit van de patiënt ligt bij de persoon of instantie die het onderzoek aanvraagt of afneemt.

Informatie bij insturen door externen

Materialen kunnen ingeleverd worden bij het loket van de laboratoria en de bloedafname locaties van Ziekenhuis Gelderse Vallei. Materiaal kan ook via de post opgestuurd worden. Gebruik hiervoor specifieke verzendenveloppen. NB: het verzenden via de post geeft een vertraging van minimaal 1 dag. Stuur tijdens het weekend liever geen materiaal in via de post. 

Informatie bij insturen door medewerkers Ziekenhuis Gelderse Vallei

Medewerkers van Ziekenhuis Gelderse Vallei zullen materiaal samen met het aanvraagformulier zo snel mogelijk na afname afgeven bij het loket van de laboratoria. Buiten kantooruren kan het materiaal in het stoofje (liquoren), bij kamertemperatuur (bloedkweken, feces) of in de koelkast (overige materialen) naast het loket geplaatst worden.