IC-nazorg en revalidatie

Nazorg

De nazorg na een IC-opname is cruciaal bij het terugkeren in de maatschappij. Daarbij is het belangrijk dat de verschillende disciplines uit de 1e, 2e en 1,5 lijns zorg de zorg in de keten goed op elkaar afstemmen. 

Na het symposium 'IC Nazorg in de Gelderse Vallei Regio' op 14 januari 2020, wordt deze pagina aangevuld met inhoudelijke informatie over IC Nazorg door de verschillende disciplines.

Presentatie symposium IC-nazorg en revalidatie in de regio Gelderse Vallei

Programma

17.30 uur Diner
18.00 Mirjam van 't Veld, voorzitter raad van bestuur Ziekenhuis Gelderse Vallei 
  • Videoboodschap 
18.05 uur Marijke van der Steen, Intensivist
  • Welkom en opening
18.15 uur Andries Knevel, theoloog, schrijver en radio- en televisiepresentator
  • Over zijn ervaringen na zijn eigen verblijf op de IC. Hij voelde zich een roepende in de woestijn...
18.15 uur Yvonne Swaen-Dekkers, gespecialiseerd verpleegkundige IC 
  • IC-Café 
18.55 uur  Hans Willenswaard, GZ psycholoog accent ouderen / manager behandelzaken
  • Zonnehuisgroep Amstelland, topcare met elkaar
19.15 uur Workshopronde 1
20.00  Workshopronde 2 
20.40 uur Plenaire terugkoppeling uit de workshops 
21.15 uur Vaststellen IC-Revalidatie Ketenzorg Gelderse Vallei
21.30 uur  Einde 

Nuttige links en materiaal

Afspelen
Video van IC Connect: Het Post Intensive Care Syndroom
Afspelen
Video van IC Connect: Delier op de intensive care
Afspelen
Video van IC Connect: IC-verworven spierzwakte
Afspelen
Video: Gesprekskaart intensive care (IC)
Afspelen
Video: Eiwit en herstel
Afspelen
Video: Beweeg u fit