feb
10
vr

Vrijdagmiddagbijeenkomst

12:30 - 13:30 uur
Auditorium Ziekenhuis Gelderse Vallei

‘An apple per day, keeps the doctor away.’ Welke rol speelt voeding als je hart- en vaatziekten hebt? door Esther Cruijsen, Promovendus leerstoelgroep Nutrition and Disease, Wageningen University & Research

Titel: ‘An apple per day, keeps the doctor away.’ Welke rol speelt voeding als je hart- en vaatziekten hebt?
Spreker: Esther Cruijsen, promovendus leerstoelgroep Nutrition and Disease, Wageningen University & Research

Zuivel, alcohol en aardappelen zijn voedingsgroepen die regelmatig ter discussie staan in de spreekkamer bij de cardioloog. En kan een patiënt zijn dagelijkse glas wijn blijven drinken? Voeding en leefstijl beïnvloeden het risico om hart- en vaatziektes te krijgen, daarover is al veel onderzoek gedaan. Over de rol van voeding en leefstijl na een hartaanval is minder bekend. Wel zijn er steeds meer aanwijzingen dat ook dan voeding en leefstijl een belangrijke rol hebben in de behandeling. Esther vertelt hierover en wisselt ook graag van gedachten over wat nodig is om met haar resultaten, én andere beschikbare voedingskennis, daadwerkelijk in de zorgpraktijk aan de slag te gaan.

Esther werkt in haar promotieonderzoek – binnen het programma Regio Deal Foodvalley - aan goede en gezonde voeding voor patiënten met hart- en vaatziektes. Door onderzoek in patiëntcohorten wil ze meer duidelijkheid krijgen over wat gezonde voeding is voor deze groep. De volgende stap is om materialen te ontwikkelen waarmee patiënten in de kliniek gestimuleerd kunnen worden om gezond te eten. Op deze manier worden nieuwe ziekteverschijnselen hopelijk voorkomen. Het onderzoek sluit aan bij de onderzoekslijn cardiometabole ziekten van de Alliantie Voeding in de Zorg, olv prof.dr. Marianne Geleijnse.

Deze vrijdagmiddagbijeenkomst wordt georganiseerd door bureau medische staf van Ziekenhuis Gelderse Vallei ism de Alliantie Voeding in de Zorg. Tijdens de  bijeenkomst zullen ook Ilse Evers en Iris van Damme beschikbaar zijn voor vragen. Zij zijn beide promovendi in dezelfde onderzoekslijn en werken aan de Voed je Beter –interventiestudies bij mensen met respectievelijk hart- en vaatziekten en diabetes type 2.


Voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, medisch specialisten en arts-assistenten.

Tijdens de bijeenkomst geeft een vakgroep een voordracht met daarna tijd voor discussie/vragen. Bijvoorbeeld over nieuwe ontwikkelingen in het betreffende vakgebied; toelichting van eigen onderzoek; bespreking van een interessante ziekte of casus of introductie van een nieuwe collega en diens specifieke kennis/vaardigheid.

De voordracht duurt ongeveer 30 minuten waarna er tijd is voor het stellen en beantwoorden van vragen.


Agendaoverzicht