Cookie voorkeuren instellen

Wij gebruiken voor deze website cookies. Een cookie is een klein bestand dat wij meesturen met pagina's van deze website. Uw browser slaat deze op uw apparaat op. Wij gebruiken deze cookies om www.geldersevallei.nl zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

Lees meer over ons cookiebeleid.

{}

Actief herstel in de keten

13 October 2017

Tijdens het symposium ‘Actief herstel in de keten’ belichtten landelijke en lokale partijen het belang van voeding en beweging rondom een operatie. De eerste stappen zijn gezet voor een gezamenlijk regionaal plan om de gezondheid van ouderen die een operatie ondergaan te verbeteren met zorg voor voeding en bewegen.

Een operatie is een ingrijpende gebeurtenis, die gepaard kan gaan met verlies van fysiek, sociaal en mentaal functioneren, waardoor de zelfredzaamheid in het gedrang komt. Om dit te voorkomen en ervoor te zorgen dat ouderen zo snel mogelijk na de operatie in hun eigen omgeving kunnen functioneren, is goede zorg- en leefstijlbegeleiding rond de operatie essentieel. Hiervoor is een integrale regionale aanpak nodig waarin zorgpartners, gemeente en patiënt samenwerken.

Regio Food Valley

Tijdens het symposium op 11 oktober benadrukte wethouder Leon Meijer van de gemeente Ede in zijn opening het belang van voeding in de regio Food Valley. Hij gaf aan dat bewegen hierbij meer prioriteit gaat krijgen. Er zijn concrete afspraken om hiervoor met hem om de tafel te gaan zitten. 

Patiënt aan het woord

Vervolgens interviewde de dagvoorzitter Marianne van den Anker van ‘Alles is Gezondheid...’ mevrouw Schuurmans. Zij kreeg 2 weken geleden een nieuwe heup. Ze vertelde over haar ervaringen en benadrukte het belang dat voeding en bewegen hebben gehad bij haar herstel. 

Meer chaos

Daniel Mensch, orthopedisch chirurg, gaf in zijn presentatie aan dat samenwerken in de keten een belangrijke voorwaarde is voor succes, vanuit zijn verleden als topsporter. Hij schetste dat het geheel zo sterk is als de zwakste schakel (zoals ook in een roeiboot) en dat daarom goede afstemming en samenwerking belangrijk is. En dat  openheid, analyse van knelpunten en een verbeterplan van belang zijn voor succes. 

Nico van Meeteren, directeur Topsector Life Sciences and Health en hoogleraar Fysiotherapie Universiteit Maastricht, gaf inzicht in de veranderingen in de zorg. Volgens hem moeten we ouderen in plaats van orde veel meer chaos brengen om te zorgen dat juist kwetsbare ouderen hun adaptieve vermogen houden. 
Ellen Oosting, fysiotherapeut, belichtte vervolgens de conclusies uit haar proefschrift waaruit duidelijk blijkt dat kwetsbare ouderen risico lopen op een verlengde opnameduur en vertraagd herstel van functioneren en dat goede therapie voor de operatie, herstel kan bevorderen. Lisette de Groot, hoogleraar Voeding van de Oudere Mens Wageningen Universiteit, sloot hier mooi op aan door een overzicht te geven van de voedingsonderzoeken in Ziekenhuis Glederse Vallei, zoals Cater with Care, waarbij juist de combinatie van bewegen en voeding meer aandacht krijgt en ook nodig heeft.

Aan het einde van de middag volgden de deelnemers workshops of een rondleiding over slaap, voeding en bewegen in het ziekenhuis.

Geslaagd
Het was een geslaagde middag waar zo’n 80 zorgprofessionals vanuit het ziekenhuis en daarbuiten, aanwezig waren. Er zijn mooie plannen gemaakt om meer gezondheidswinst bij patiënten in de regio te behalen door naast voeding, juist ook bewegen en de combinatie van bewegen en voeding beter uit te dragen en in te bedden. 
Het symposium was georganiseerd in samenwerking met Alliantie Voeding in de Zorg en Alles is gezondheid..., het nationale preventieprogramma van VWS.


Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content
${loading}