Cookie voorkeuren instellen

Wij gebruiken voor deze website cookies. Een cookie is een klein bestand dat wij meesturen met pagina's van deze website. Uw browser slaat deze op uw apparaat op. Wij gebruiken deze cookies om www.geldersevallei.nl zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

Lees meer over ons cookiebeleid.

{}

Andere werkwijze polikliniek cardiologie

18 December 2018

De polikliniek cardiologie van Ziekenhuis Gelderse Vallei verandert vanaf 1 januari 2019 haar werkwijze. Hierdoor kunnen uw patiënten sneller terecht en wordt er sneller een diagnose gesteld. ‘Bij hartklachten is er altijd een gevoel van spoed, vaak ook door angst en onzekerheid. Patiënten willen graag snel een afspraak met de cardioloog. Dit willen we faciliteren’ aldus Erik Udo, cardioloog in Ziekenhuis Gelderse Vallei.

Als het geen spoedvraag is, zit er nu soms een aantal weken tussen de verwijzing en het 1e contact met de cardioloog. Ook duurt het vaak lang voordat aanvullend onderzoek kan plaatsvinden en dit kan worden besproken met de cardioloog. Daarnaast zijn er op dit moment verschillende verwijsingangen in Zorgdomein, resulterend in verschillende toegangstijden en een minder overzichtelijke (gebruiksvriendelijke) situatie voor u als huisarts. 

Ander polikliniekmodel

Gekozen is voor een polikliniekmodel dat uitgaat van de volgende hoekstenen:
  1. Korte toegangstijd
  2. Korte doorlooptijd tot diagnose
  3. Persoonlijke behandelrelatie
  4. Afspraakbelasting verminderen door waar passend en mogelijk innovatiemiddelen te gebruiken (home-monitoring / beeldschermbellen etc.)
Nieuwe patiënten zullen binnen 7 werkdagen op de polikliniek worden gezien in een 10 minuten durend intakegesprek. Hierin wordt de situatie in kaart gebracht. Naar aanleiding van de bevindingen in anamnese en lichamelijk onderzoek wordt eventueel gericht aanvullend onderzoek afgesproken. Dit vindt plaats binnen enkele weken. Met daarna een tweede contact voor bespreking van de uitslagen en het behandelplan. De polikliniek streeft naar een tijdsduur van minder dan 3 weken (in de nabije toekomst nog minder) tussen 1e contact en diagnose en behandelplan.

Eigen cardioloog

Ook reserveren we tijd om er voor te zorgen dat de patiënt bij spoedvragen of nieuwe klachten bij zijn eigen cardioloog terecht kan. 

Veranderingen Zorgdomein

In samenhang hiermee verandert voor de huisarts de verwijsstructuur in Zorgdomein. Deze wordt eenvoudiger en overzichtelijker. Het vooraf aanvragen van combinatieafspraken (cardioloog met echocardiogram of fietstest) zal vervallen. De mogelijkheid tot aanvragen van eerste-lijns-diagnostiek wordt verbeterd, met ook snellere terugrapportage; zeker na de vervanging en uitbreiding van de holter en ergometrie-apparatuur in de loop van 2019. Daarnaast wordt het makkelijker om de patiënt sneller beoordeeld te krijgen, met ook de mogelijkheid tot eenmalige beoordeling/advies. Terugkoppeling van bevindingen van specialist naar huisarts zal sneller plaats gaan vinden. 
Nieuwsoverzicht
Warning

Warning

Invalid configuration found. Contact the administrator.

 
Suggesties?
Complementary Content
${loading}