Cookie voorkeuren instellen

Wij gebruiken voor deze website cookies. Een cookie is een klein bestand dat wij meesturen met pagina's van deze website. Uw browser slaat deze op uw apparaat op. Wij gebruiken deze cookies om www.geldersevallei.nl zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

Lees meer over ons cookiebeleid.

{}

Diagnostiek voor STEC aangepast aan nieuwe meldingscriteria

06 July 2018

Per 1 augustus wordt de laboratoriumdiagnostiek voor detectie van Shigatoxine producerende E. coli (STEC) aangepast. STEC is een veroorzaker van (bloederige) diarree en Hemolytisch Uremisch Syndroom (HUS) en de meldingsplicht rondom deze infectie is recent herzien door het RIVM. Met de nieuwe diagnostische PCR-test vervangen we de bacteriële kweek door een gericht tweestaps onderzoek naar STX-2, STX-1 en het eae-gen.

Escherichia coli kan verschillende pathogeniciteitsgenen bezitten waardoor deze bacterie ziekte bij de mens kan veroorzaken vanuit de darm.  Afhankelijk van de aanwezige virulentiegenen wordt het subtype E. coli benoemd. Bekend zijn de EHEC- en STEC-uitbraken gerelateerd aan besmet voedsel waarbij ook hemolytisch uraemisch syndroom (HUS) gezien wordt bij de patiënten.

In verband met het op tijd signaleren van uitbraken is de Shiga-toxine producerende E. coli (STEC) al sinds 1999 een meldingsplichtige ziekte groep B2 (Arts en laboratorium doen beiden een melding binnen 24 uur).  De diagnostiek bestond in het verleden uit het kweken van feces op speciale selectieve media. Tegenwoordig gebruiken we moleculaire detectie van pathogeniciteitsgenen in de feces. Detectie op basis van DNA kent een hoge sensitiviteit. Naar aanleiding van een recent Nederlands onderzoek zijn de criteria voor de meldingsplicht herzien. STX-2 aanwezigheid of STX-1 in combinatie met het virulentie-gen (eae-gen) duidt op een STEC-infectie.

Voor meer informatie kunt u de LCI-richtlijn raadplegen
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/shigatoxineproducerende-ecoli-stec-infectie

Herzien protocol

Ons laboratorium heeft het protocol herzien zodat de criteria voor de meldingsplicht gevolgd kunnen worden. Per 1 augustus 2018 wordt een monster dat is aangevraagd op STEC onderzocht op de aanwezigheid van STX-1 en/of STX-2 genen met PCR. Wij streven ernaar om binnen 48 uur na ontvangst van het materiaal een uitslag te rapporteren. Als er een STX-1 gen gevonden wordt, volgt het onderzoek naar het eae-gen.  De bacteriële kweek wordt niet langer uitgevoerd voor deze verwekker en zal alleen nog worden ingezet in het kader van een uitbraak.

Meldingsplicht

De meldingsplicht bestaat uit een combinatie van klinische symptomen (braken, diarree of bloed in de ontlasting of HUS) met de detectie van het STX-2 gen of STX-1 gen + eae-gen. Vergeet dus niet de klinische symptomen te vermelden op de aanvraag zodat ook het laboratorium aan de meldingsplicht kan voldoen. De aanvragend arts moet zelf ook de patiënt melden bij de afdeling infectieziekten van de lokale GGD. Als de uitslag past binnen de meldingsplicht criteria dan vermelden wij dit duidelijk op de uitslag.

Versnelde diagnostiek

Secundaire preventie en bronopsporing is  belangrijk om grote (voedselgerelateerde) uitbraken tijdig op te sporen. Met deze aanpassing versnellen we en verfijnen we onze diagnostiek zodat we sneller een antwoord hebben op uw diagnostische vraag.

Tenslotte een opmerking over de therapie: Het nuttig effect van antibiotica is niet overtuigend aangetoond. Mogelijk dat behandeling de kans op HUS zelfs vergroot.

Nieuwsoverzicht
Warning

Warning

Invalid configuration found. Contact the administrator.

 
Suggesties?
Complementary Content
${loading}