Cookie voorkeuren instellen

Wij gebruiken voor deze website cookies. Een cookie is een klein bestand dat wij meesturen met pagina's van deze website. Uw browser slaat deze op uw apparaat op. Wij gebruiken deze cookies om www.geldersevallei.nl zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

Lees meer over ons cookiebeleid.

{}

Eetscore slaat brug tussen patiënt, diëtist en andere zorgprofessionals

23 August 2019

Eetscore heeft de potentie om de transmurale voedingszorg te verbeteren. Dat blijkt uit de evaluatie van Eetscore bij huisartsen én in een polikliniek van Ziekenhuis Gelderse Vallei.

Eetscore verbindt patiënt, diëtist en andere zorgprofessionals door voeding bespreekbaar te maken in de zorgpraktijk. Dit ZonMw project, in opdracht van Zorginstituut Nederland, evalueerde de toepassing van Eetscore in de 1e en 2e lijnszorg. Het project heeft bewustwording en draagvlak opgeleverd bij patiënten en bij zorgprofessionals.

Met goede voeding is gezondheidswinst te behalen, juist ook bij chronische ziekten. Toch krijgt voedingsadvies nog steeds te weinig aandacht in de zorg. Eetscore brengt in kaart in hoeverre iemand voldoet aan de Richtlijnen Goede Voeding. Op basis daarvan ontvangt de patiënt adviezen voor een gezonder eetpatroon. Eetscore is ontwikkeld en geëvalueerd door de afdeling Humane Voeding en Gezondheid van Wageningen University & Research. In opdracht van Zorginstituut Nederland is de toepassing van Eetscore in de 1e- en 2e-lijnszorg geëvalueerd.

Bewustwording en draagvlak

In Ziekenhuis Gelderse Vallei is Eetscore poliklinisch geëvalueerd bij patiënten met hypertensie, en bij patiënten die het hartrevalidatieprogramma volgen. Eetscore blijkt een brug te slaan tussen patiënt en arts, zonder op de stoel van de diëtist te gaan zitten. ‘Met Eetscore kan ik snel en gestructureerd aandacht geven aan voeding in de spreekkamer’, aldus internist-vasculair geneeskundige Remy Bemelmans in Ziekenhuis Gelderse Vallei. Met Eetscore kun je de voedingskwaliteit van patiënten monitoren. Zo helpt Eetscore om een doorverwijzing naar een diëtist op het juiste moment in te zetten. Uit de evaluatie onder diëtisten blijkt dat ook voor hen de Eetscore een goede start is voor de voedingsanamnese.

Kleine stapjes

Eetscore is goed inzetbaar als zelfmanagement-tool bij overgewicht, obesitas en bij leefstijlgerelateerde ziekten, zoals diabetes type 2 en hart- en vaatziekten. In huisartsenpraktijk Bennekomzorg is Eetscore geëvalueerd bij patiënten met diabetes mellitus type 2. De praktijkondersteuner besprak de resultaten van de Eetscore met de patiënt én maakte samen met de patiënt een plan. De mogelijkheid van Eetscore om in kleine stapjes te werken werd als prettig ervaren. Eerst worden 1 of 2 componenten afgesproken om te verbeteren, bv de groente-inname. Als een patiënt er aan toe is, wordt een volgende component ingezet.

Zelfmanagement

Eetscore stimuleert zelfmanagement bij de patiënt. De meeste patiënten vinden de digitale vragenlijst makkelijk in te vullen. 90% van de patiënten gaf aan de resultaten en het advies, dat direct na het invullen getoond wordt, ook te bekijken. Daarvan geeft 64% aan ook te weten wat ze kunnen doen om gezond(er) te gaan eten; 27% geeft aan dit ‘een beetje’ te weten. Ongeveer de helft van de patiënten geeft aan de Eetscore-resultaten graag met iemand te bespreken, waarbij de (huis)arts en praktijkondersteuner het vaakst worden genoemd. Eetscore opent de weg naar een gesprek over voeding in de spreekkamer.

Toekomst

‘Op basis van de positieve resultaten willen we Eetscore doorontwikkelen. Én nagaan hoe Eetscore kan worden ingebed in bestaande zorg(paden), zoals bijvoorbeeld de Zorgmodule Voeding’, aldus projectleider Anne Slotegraaf. ‘Zo kan Eetscore ook bij andere aandoeningen, op andere poliklinieken en in andere ziekenhuizen worden ingezet. We willen de voedingsadviezen graag nog meer op maat maken. Bijvoorbeeld door voor bepaalde ziektebeelden specifieke vragen toe te voegen. Maar denk ook aan het meer toegankelijk maken van de adviezen voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden. In de optimalisatie van Eetscore werken we nauw samen met de NVD, het Voedingscentrum en diëtisten uit het werkveld.’
‘In Ziekenhuis Gelderse Vallei werken we aan de inbedding van Eetscore in eHealth.’ vervolgt Anne. Daarmee wordt alle informatie op één plek samengebracht, zowel voor arts als patiënt. Via pilots zal de inbedding van Eetscore in eHealth worden geëvalueerd.

Bron: 
Nieuwsbrief Alliantie Voeding in de Zorg


Nieuwsoverzicht
Warning

Warning

Invalid configuration found. Contact the administrator.

 
Suggesties?
Complementary Content
${loading}