Cookie voorkeuren instellen

Wij gebruiken voor deze website cookies. Een cookie is een klein bestand dat wij meesturen met pagina's van deze website. Uw browser slaat deze op uw apparaat op. Wij gebruiken deze cookies om www.geldersevallei.nl zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

Lees meer over ons cookiebeleid.

{}

Effecten van chemo- en radiotherapie bij slokdarmkanker

15 December 2017

Recent is het verloop van fysiek functioneren, voedingsstatus en voedingsinname tijdens chemo- en radiotherapie (CRT) bij slokdarmkanker onderzocht in Ziekenhuis Gelderse Vallei. Daaruit blijkt dat de voedingsstatus en het fysiek functioneren afnemen tijdens de behandeling. Vervolgonderzoek is nodig om meer te weten te komen over de effecten op de langere termijn.

Slokdarmkanker

Jaarlijks krijgen meer mensen de diagnose slokdarmkanker, in 2010 kregen 1.950 mensen de diagnose, tegenover 2.500 in 2016.  De behandeling bestaat meestal uit CRT en afhankelijk van het behandelplan een operatie. Tot nu toe focust voedingsonderzoek zich vooral op de periode na behandeling. Over het verloop van fysiek functioneren, voedingsstatus en voedingsinname tijdens behandeling is veel minder bekend en daarvoor is dit onderzoek opgezet, om meer inzicht te krijgen in het verloop van de gezondheid van slokdarmkankerpatiënten tijdens hun behandeling. In dit onderzoek vanuit Wageningen Universiteit is samengewerkt met diëtisten van Ziekenhuis Gelderse Vallei en met Dr. Bac, MDL-arts in het Edese ziekenhuis.

Opzet onderzoek

Metingen zijn uitgevoerd bij 34 patiënten tijdens 5 of 6 weken CRT, afhankelijk van het behandelplan. De resultaten die verder besproken worden, zijn van de eerste vijf weken CRT. De gemiddelde leeftijd van de patiënten was 66 jaar, 71% was man, met een gemiddeld BMI van 27,1kg/m². De verschillende metingen die zijn uitgevoerd zijn in dit onderzoek samengevat onder de volgende drie kopjes: fysiek functioneren, voedingsstatus en voedingsinname.

Resultaten

De resultaten van dit onderzoek wekken de suggestie dat de gezondheid van de patiënten achteruit gaat. Zo ontstonden er meer voedsel gerelateerde klachten, het uitvoeren van dagelijkse activiteiten werd lastiger, ook nam de vermoeidheid toe en trad er gewichtsverlies op. Er werden geen veranderingen geconstateerd in de voedingsinname. Hieronder kunt u in meer detail lezen over effecten op fysiek functioneren, voedingsstatus en voedingsinname. Vervolgonderzoeken zullen moeten uitwijzen of het verloop van de beschreven aspecten invloed heeft op de lange termijn en welke aspecten daarvoor extra van belang zijn.

Fysiek functioneren

Fysiek functioneren werd gedefinieerd door de handknijpkracht, de WHO-score en vermoeidheid. De WHO-score geeft aan hoe goed iemand zijn of haar dagelijkse activiteiten kan uitvoeren. De WHO-score en vermoeidheid verslechterde significant tijdens CRT. De WHO-score liet zien dat patiënten ongeveer 25% van hun capaciteit om dagelijkse activiteiten uit te voeren inleverden tijdens de behandeling. Vermoeidheid werd gescoord tussen 0 (geen vermoeidheid) en 10 (extreme vermoeidheid) en nam toe van 2,4 in week 1 tot 5,0 in week 5. De handknijpkracht veranderde niet tijdens CRT.

Voedingsstatus

Gemiddeld verloren de patiënten 2,2 kilogram lichaamsgewicht gedurende 5 weken CRT. Het aantal voedsel gerelateerde klachten (pijn, slikklachten, passageklachten, zuurbranden, braken, misselijkheid en opgeven van eten en slijm) nam toe van ongeveer 2,5 naar 4 verschillende klachten. Pijn en passageklachten werden het vaakst gerapporteerd.

Voedingsinname  

Er zijn geen grote verschillen in inname van energie en eiwit geobserveerd tijdens de behandelingsperiode. De gemiddelde calorie-inname was 2100 kcal per dag. Eiwitinname was gemiddeld 93 gram per dag. 48% van de patiënten haalde de berekende energiebehoefte. Er werd gestreefd naar een eiwitinname van 1,5g/kg lichaamsgewicht per dag, 19% van de patiënten haalde dit. Een inname van 1,2g/kg lichaamsgewicht is al heel acceptabel, dat haalde 52% van de patiënten. Patiënten die ondersteund werden met drinkvoeding of sondevoeding haalden vaker de energie- en/of eiwitbehoeften. Het aantal patiënten dat ondersteunende voeding kreeg, veranderde niet tijdens de behandeling.

(bron: nieuwsbrief Alliantie Voeding december 2017)


Nieuwsoverzicht
Warning

Warning

Invalid configuration found. Contact the administrator.

 
Suggesties?
Complementary Content
${loading}